Vrouwen van Nu is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat biedt een aantal belastingvoordelen voor zowel de vereniging als donateurs, vrijwilligers en giftgevers. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de belastingdienst. Wilt u iets nalaten of overweegt u een schenking of gift aan Vrouwen van Nu dan kunt u hierover contact opnemen met bureau@vrouwenvannu.nl.

Het zijn van een ANBI brengt natuurlijk ook verplichtingen voor Vrouwen van Nu met zich mee. Wij informeren u graag zo volledig en transparant mogelijk over de werkwijze van onze vereniging. In de documenten onder dit artikel treft u daarom alle informatie aan die hiervoor van belang is. Heeft u desondanks nog vragen neemt u dan contact met op met onze afdeling Service en Informatie via bureau@vrouwenvannu.nl.

RSIN nummer: 2876176

Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst (bijvoorbeeld voor de belastingaangifte e.d.).

Jaarstukken over 2021:

Controleverklaring 2021

Jaarstukken 2021

Formulier ANBI publicatieplicht 2021

Extra informatie

controleverklaring_2021_wg.pdf

jaarstukken_2021_ondertekend_voor_website.pdf

formulier_anbi_publicatieplicht_2021_ingevuld.pdf

2018_211_a2_meerjarenbeleidsplan_2019-2022.pdf

2020_116_a2_jaarplan_2021_def.pdf