Leeskring

LEESKRING

Onze afdeling heeft een leeskring die bestaat uit 8 leden.
Allemaal lezen we hetzelfde boek. De boeken worden besteld via de bibliotheek.
We komen een keer in de 6 weken bij elkaar en bespreken dan het boek.  In de zomermaanden is er geen leeskring.

contactpersoon: Jelly Veuger
e-mail:jellyveuger@gmail.com

BOEKENCIRKEL

De boekencirkel werkt als volgt. De cirkel bestaat ongeveer uit 18 leden. Ieder lid koopt een boek, dat gaat circuleren. Je hebt 4 weken de tijd om het boek uit te lezen. Hoe meer er meedoen, des te langer duurt de cirkel. Hij duurt nu ongeveer 1 1/2 jaar.

De nieuwe cirkel is gestart in de zomer van 2021

contactpersonen:
Thea Veuger, tel. 0224 561660 
                       e-mail: j.veuger1@kpnmail.nl

Aafke Bruin, tel. tel. 0224 561239
                     e-mail: bruinleeuwenhorn@planet.nl