Leeskring

De leeskring komt eens per 2 á 3 maanden bij één van de leden thuis, om het boek wat ze gelezen hebben, te bespreken. De tussenliggende periode hebben ze gebruikt om het gekozen boek te lezen. Soms is dat gemakkelijk en een andere keer is het boek wat ingewikkelder. Ze gebruiken een vragenlijst die op elk gelezen boek toegepast kan worden.