Organisatie

 

 

De afdelingen:
De plaatselijke afdelingen vormen de basis van de Vrouwen van Nu. Het is belangrijk dat afdelingen naar buiten laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Nieuwe leden komen af op wat zij plaatselijk zien en/of horen.
 

De provincies:
Op provinciaal niveau worden de afdelingen gecoördineerd door een provinciaal bestuur. Dit houdt contact met de afdelingen en met het landelijk hoofdbestuur.
 

Landelijk:
Op landelijk niveau wordt de vereniging aangestuurd door het landelijk bestuur van de Vrouwen van NU, bestaande uit vijf bestuursleden uit verschillende delen van het land. Het landelijk bestuur zet de algemene beleids-
lijnen uit. Het organiseert deskundigheidsbevordering voor landelijk en provinciaal kader, afdelingsbesturen en leden. Voor de uitvoering wordt ze ondersteund door het landelijk bureau. De provincies en afdelingen geven zelf invulling aan activiteiten, het algemeen beleid geeft daarbij richting. Op alle drie de niveaus zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Per onderwerpgebied hebben deze onderling contact.