leeskring

 

Leesclub

In februari starten wij met de leesclub. Degenen die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen in een aparte mail bericht wanneer en waar de boeken opgehaald kunnen worden.

 

Leesclub november 2022

Nadat door corona de leeskring vele jaren niet bij elkaar kon komen is er nu een nieuwe poging gedaan om dit leuke onderdeel van onze afdeling weer nieuw leven in te blazen.

Het is prettig om u te kunnen vertellen, dat er op dit moment

8 leden zijn die aan deze activiteit mee willen doen e.e.a. onder leiding van Gerry Stoppelenburg.

In overleg met deze dames is besloten welke boeken er worden gelezen en tevens dat de eerstvolgende boekbespreking zal plaatsvinden in februari 2023. Hoe laat en bij wie wordt later bekend gemaakt. In ieder geval is het sowieso ontzettend leuk dat er een nieuwe start wordt gemaakt met de leeskring.

 

 

Leeskring

Gerry Stoppelenburg heeft zich gemeld als nieuwe contactvrouw van de leeskring. Door de pandemie kon de leeskring de afgelopen jaren vaak niet doorgaan, waardoor deze activiteit een beetje in het slob is geraakt. Daarnaast is Ans van der Pijll gestopt als contactvrouw. En nu wil Gerry de leeskring dus nieuw leven in blazen. Gerry leest zelf graag en veel en persoonlijk vindt zij lezen veel leuker en zinvoller dan op de telefoon of tablet turen. Houdt u ook van lezen en lijkt het u wat om lid te worden, meldt u dan aan bij Gerry, tel.: 06 5794 5309. Er zijn gelukkig nog wel enkele leeskringleden overgebleven, maar laten zij zich ook even (opnieuw) melden, zodat Gerry zicht krijgt op hoeveel leden er mee willen doen. Samen met alle leden wil Gerry dan bespreken op welke wijze en wanneer de leeskring weer van start gaat.

--------------------------------------------------------------------------

 

 

De leeskring

Houdt u ook zo van lezen? Dan is de leeskring misschien ook iets voor u. Eigenlijk bestaat onze leeskring al vele jaren, maar is ie op dit moment – mede door corona – behoorlijk in het slob geraakt.  Erg jammer, want het bespreken van een boek dat door alle leeskringleden gelezen wordt, levert vaak interessante invalshoeken en gesprekken op. Het zou heel fijn zijn, als de leeskring weer uit z’n as herrijst. Dus hierbij een oproep: Wie vindt het leuk om de leeskring te gaan leiden en tevens de contactvrouw te worden én we zoeken natuurlijk ook nieuwe (leeskring)leden. De bijeenkomsten vinden drie keer per seizoen plaats, thuis bij één van de leden en op een nader overeen te komen tijdstip. De keuze voor een boek gaat in onderling overleg, maar valt veelal in de categorie “populaire literatuur”. Telkens wordt één lid van de leeskring aangewezen om het boek te bespreken. Denk daarbij aan uw eigen interpretatie van het boek, de biografie en de bibliografie van de auteur, eventuele gewonnen prijzen etc. Is uw interesse gewekt en wilt u meedoen, meldt u dan aan bij Gerry Stoppelenburg, tel.: 06 5794 5309

Hopelijk is er dan binnenkort weer een leeskring!

 

Culturele commissie

Voor deze commissie zoeken wij nog iemand die

leuke uitstapjes naar musea, theater en

tentoonstellingen wil organiseren.