Magazine

Het magazine van Vrouwen van Nu verschijnt 4x per jaar en is gratis voor leden van de vereniging. M.i.v. januari 2021 is het magazine in een nieuw jasje gestoken.

Vanaf januari 2018 kunt u in het magazine op de middelste vier pagina's het katern van de provincie Drenthe vinden met nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activiteiten. 

Inleveren van kopij voor het Drentse katern kan bij de Redactie Vrouwen van Nu Drenthe