Leeskring

Leeskring o.l.v. Corry van Splunter.

Een boek lezen met dezelfde titel en met elkaar in groepsverband bespreken. Leuk, hoe verschillend of gelijkstemmig de meningen kunnen zijn.

1 keer per 6 weken komen de dames bij elkaar.