Gespreksgroep

De Gespreksgroep heeft als doel om (naast de gewone dagelijkse dingetjes) ook onderwerpen uit de krant, van internet of “uit het leven gegrepen” met elkaar te bespreken en uit te diepen. We komen maandelijks, om de beurt bij een deelnemer thuis, bij elkaar.

De groep is besloten, maar bij voldoende belangstelling kan er een tweede groep worden gestart met begeleiding. Voor inlichtingen bij het Bestuur.

Truus van der Kwaak - Knol, telefoon 0223-635675.

Meer weten over Vrouwen van Nu Anna Paulowna? secretariaatap@hotmail.com