Gespreksgroep

Gespreksgroep

De gespreksleidsters zijn Miep Lagrand. 
En bestaat nu uit 4 dames.
Eens in de 6 weken komen ze bij elkaar bij iemand thuis.

Informatie bij:
• Miep Lagrand:   mieplagrand@icloud.com