Leeskring

Maandelijks wordt er een boek gelezen en besproken.

Informatie kunt u inwinnen bij w.overmeer@chello.nl