Bestuursleden

Bestuurleden 2020

 Voorzitter

 Britt Oonk                                tel. 038-4220175               

 1e Secretaris

 Hetty Dikken                            tel. 038-4650342

 E-mail: vrouwenvannu1931@gmail.com

 1e Penningmeester

 Maja Bakker-de Dreu                tel. 038-4210982

 2e Penningmeester/2e secretaris (tijdelijk)

 Aaltje Dijkstra-van de Gaast      tel. 038-4537712

 Ledenadministratie/Webmaster

 Meina Wagenaar                       tel. 038-4203101

 Algemeen bestuurlid

 Lucie Sjaarda-Eikenaar             tel. 038-4538371                                

Algemeen bestuurslid

Adrie Jansma-Wessels               tel. 038-4543900

 Algemeen bestuurslid

 Leny Posthumus-Kroeze            tel. 038-4220834