Kascommissie

De jaarlijkse kascontrole vindt plaats door:


C.Barelds-Hilbrants     aftr. 2022
D.Alsema-van Elburg  aftr. 2023