TAG

E tag.vrouwenvannu@gmail.com

De TAG ondersteunt en bevordert de deskundigheid bij afdelingsbesturen, commissies en leden door het geven van organisren van trainingen en workshops.

Henny Stenneken 06-5371 6048

Hetty Zwets           010-5016 847

Gre Rink                06-3077 0126 


Toegevoegd PB lid: Ria Rutgrink