TAG

tag.vrouwenvannu@gmail.com

De TAG ondersteunt en bevordert de deskundigheid bij afdelingsbesturen, commissies en leden door het geven van organisren van trainingen en workshops. 

Henny Stenneken   06- 53 71 60 48
Hetty Zwets             010- 50 16 847
Gre Rink                  06- 30 77 01 26