Handwerkcommissie

Textiele werkvormen

De landelijke stuurgroep handwerken heeft als doel het bevorderen van de creativiteit door het werken met textiel en andere materialen. In de provincie Zeeland is een werkgroep actief. Voorwerksters bieden te maken werkstukken aan in workshop aan de leden.

Emelie van Lokhorst coördineert de workshops, u kunt haar benaderen voor het houden van een workshop: evan lokhorst@gmail.com of tel. 06-23678662

Daarnaast zijn in onze Provincie verschillende handwerkcafé's.
Landelijk wil men handwerktechnieken in stand houden en toegepassen in deze tijd, met gebruik van moderne materialen. Deze werkvormen worden aangeboden aan vrouwen die opgeleid worden tot voorwerkster. Zij zorgen voor bijscholing via cursussen en trainingen.

Handwerk- en wolwinkels hebben momenteel de leukste materialen liggen die te gebruiken zijn voor hippe technieken. Stokbreien, Zpagetti haken of wildbreien zijn helemaal in.

Is er al iets vastgemaakt aan de Zeelandbrug? Niet wollig, maar als een stevige rode draad die creatieve vrouwen verbindt.