Volksdansen

Een keer in de veertien dagen op donderdagavond wordt er gedanst in De Schakel. Dansen uit veel verschillende landen worden ingestudeerd.
Als afsluiting van het jaar wordt er een dans gedemonstreerd op de dansdag in Rolde.