Volksdansen

Een keer in de veertien dagen op donderdagavond wordt er gedanst in De Schakel. Dansen uit veel verschillende landen worden ingestudeerd.