reiscommissie

De Reiscommissie bestaat uit:

M.Barkhof     tel: 331830         margje.barkhof@gmail.com

D.Kuper        tel:370583                      akuper@kpnmail.nl

M.v.d. Leest  tel:370667      marjavankeulen@hotmail.com

M.Kuipers     tel:06-46322281          kuipers182@home.nl

R.Venema tel:370925                  riny.venema@gmail.com                                        

Kunt u na opgave niet mee?
Even afbellen bij Diny Kuper.
Teruggave van geld is niet altijd mogelijk i.v.m. de gemaakte kosten.
Deelname aan de activiteiten is altijd op eigen risico.