Reiscommissie

De Reiscommissie bestaat uit:

M.Barkhof       tel: 331830
margje.barkhof@gmail.com

M.v.d. Leest    tel: 06-51348561
marjavankeulen@hotmail.com

M.Kuipers       tel:06-46322281
kuipers182@home.nl

R.Venema      tel:370925                  riny.venema@gmail.com   

E.Takens        tel:332458
j.a.takens@hetnet.nl                                   

Kunt u na opgave niet mee?
Even afbellen bij R. Venema
Teruggave van geld is niet altijd mogelijk i.v.m. de gemaakte kosten.
Deelname aan de activiteiten is altijd op eigen risico.