Jaarvergadering 2019

Aanwezig 21 dames

gekozen 2 nieuwe bestuursleden