Hobby club

6 maal per jaar komen een aantal dames bijeen in de Wemel om te hobbyen. 3x in het voorjaar en 3x in het najaar.

Dit staat o.l.v. Adrie Vermerris en Ineke Boeye

In 2018 is de eerste datum:

dinsdag 25 januari    13.30 uur in de Wemel

dinsdag 20 februari  13.30 uur in de Wemel

dinsdag 20 maart 13.30 uur in de Wemel

dinsdag 24 april   13.30 uur in de Wemel