Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nr. 9, september 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 8,augustus 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr, 7 juli 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr, 6, juni 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 5, mei 2022 (klil hier)
Nieuwsbrief nr, 4, april 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 3, maart 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 2. februari 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 1, januari 2022 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 12, december 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 11, november 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 10, oktober 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 9, september 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 8, augustus 2021 (klil hier)
Nieuwsbrief nr. 7, juli 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 6, juni/juli 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 5, mei 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 4, april 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 3, maart 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr, 2, februari 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 1, januari 2021 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 11, december 2020 (klikhier)
Nieuwsbrief nr. 10, november 2020 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 9. oktober 2020 (klik hier)
Nieuwsbrief nr. 8, september 2020 (klik hier)
Nieuwsbrief nr, 7, augustus 2020 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr. 6, juni/juli 2020 (klik hier)  
Nieuwsbrief nr. 5, mei 2020 (klik hier)  
Nieuwsbrief nr. 4, april 2020 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr. 3, maart 2020 (klik hier
Nieuwsbrief nr. 2, februari 2020 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr, 1, januari 2020 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr. 11, december 2019 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr, 10, november 2019 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr. 9, oktober 2019 (klik hier) 
Nieuwsbrief nr. 8, september 2019 (klik hier)

-----

Nieuwsbrief nr. 7, augustus 2019

Vrijdag 2, 9, 16, 23 en 30 augustus - ”Leut en Teut op ’t Terras”

Ook nog iedere vrijdagmorgen in augustus vanaf 10 uur gezellig met elkaar 2 kopjes koffie/thee drinken met appelgebak met slagroom, plakje cake of Drents Turfje op ‘t terras van café Onder de Linden voor € 6,00 p.p. Bij iets minder mooi weer op de veranda. Gewoon doen!!

Dinsdag 10 september - Workshop irisvouwen.

Op dinsdagavond 10 september geeft Jenny van Oudheusden een workshop irisvouwen. Je kunt dan meerdere kaarten maken met deze mooie vouwtechniek. Heb je zelf mooi gekleurd papier, neem dat dan gerust mee, denk aan: binnenkant van enveloppen.

Aanvang: 19.30uur. Locatie: Reproservice Zeijen. Aantal personen: maximaal 7. Kosten: €6,- (materiaal + koffie/thee) + eventueel nog de vervoerkosten. Inschrijven vóór 3 september bij Ineke van Leeuwen, telefoon (0592) 580463 of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Woensdag 11 september – klootschieten

Aanvang: 14.00 uur – vertrek Café Onder de Linden

Op veler verzoek hebben we dit jaar een extra keer ‘klootschieten’ georganiseerd. Alleen klootschieten dus niet zoals in het voorjaar met spelletjes binnen.

Na afloop samen genieten van een hapje en een drankje.

Dinsdag 24 september - Excursie Duurzaamheidscentrum Assen

Vertrek: 13.30 uur vanaf De Brink

Op 24 september gaan we een bezoek brengen aan het Duurzaamheidscentrum, te Assen. We krijgen daar een rondleiding! We worden om 14.00 uur verwacht. Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers! (max €5,-), minimaal 10 deelnemers, maximaal 20.

Koffie/thee is voor eigen rekening. Vervoer: kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Opgeven vóór 17 september bij Ineke van Leeuwen, telefoon 580463 of per email: 
wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Vrijdag 27 september – platformactiviteit met Opera della Casa

Op vrijdagavond 27 september organiseert afdeling Vries dit jaar de platformactiviteit.

We hebben ervoor gekozen om een avondvullend programma samen te stellen, zodat alle leden hiervan kunnen komen genieten. Opera della Casa, met zangeressen Marlies de Waard en Angelique Wardenier, begeleid door pianiste Ineke Geleijns, bestaat dit jaar 25 jaar! Feest dus, zoals Vrouwen van Nu Vries 90 jaar! Met een hilarische voorstelling vol aria’s en duetten uit o.a. La Traviata, Carmen, Norma en die Fledermaus, komen de drie dames deze feestavond met een speciaal optreden onvergetelijk maken!

Opgave: aangezien ook de leden van de andere platformafdelingen worden uitgenodigd verzoeken wij jullie je op te geven voor 15 september a.s. bij secretaris Janneke Bakker per telefoon (0592)542670 (antwoordapparaat inspreken is prima), per mobiel 06 22665305 of per email vrouwenvannuvries@gmail.com. Je aanmelding wordt altijd bevestigd of per telefoon of per email!

Mededelingen:  zie ook onze website:       www.vrouwenvannu.nl/vries 

Bloemschikcursussen 2019-2020: 2 groepen in De Pan o.l.v. Carla den Uijl. De data voor groep 1 zijn op dinsdagen: 1 oktober; 5 november, 3 december; 7 januari, 4 februari en 3 maart. Voor groep 2: 8 oktober; 12 november; 10 december; 14 januari; 11 februari en 10 maart. Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per avond € 15,- voor materiaal + € 3,- kosten koffie/thee. Opgave voor 20 september bij Ineke van Leeuwen, (0592) 580463, email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Opgegeven, maar afhaken na 20 september dan wel verplicht de overhead betalen!

Dans Internationaal – belangstellenden kunnen contact opnemen met Ans de Jong (zie bijlage)

Ledenadministratie – Tineke Dijkstra heeft jarenlang onze ledenadministratie verzorgd en heeft aangegeven hiermee graag te stoppen. We zijn Tineke zeer erkentelijk dat ze dit zoveel jaren op voortreffelijke wijze heeft gedaan. De ledenadministratie wordt verzorgd via ‘Portal’ de landelijke ledenadministratie. Oproep: Wie wordt onze nieuwe ledenadministrateur? Informatie en aanmelding  bij voorzitter Janneke Bakker, telefoon (0592) 542670 of mobiel 06 22665305. 

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van mei – nr. 2.

Agrarische Dagen: de datum voor afdeling Vries om naar Deur in en om’ deze keer georganiseerd door afdeling Donderen Bunne Winde te gaan is dinsdag 8 oktober geworden. Er hebben zich 32

6 leden van afdeling Vries voor opgegeven bij onze agrarische coördinator Janny Roggen.

Vrouwenbeurs in Alphen aan de Rijn op donderdag 10 oktober – er wordt door het provinciaal bestuur weer gratis vervoer beschikbaar gesteld voor leden van de Drentse afdelingen. Aanmelden voor de beurs kan nog tot uiterlijk 20 september via de Landelijke Website. Opgave busvervoer via secretaris van de afdeling: de leden die in het bezit zijn van een entreebewijs voor de beurs graag je naam met vermelding emailadres en mobielnummer voor 20 september doorgeven aan Janneke Bakker (0592) 542670 of per email vrouwenvannuvries@gmail.com

Vrouwenstreken: buitenschilderdag bij keramiektuinen en galerie Harwi te Eeserveen op dinsdag 17 september a.s.; van 10.00 tot ca. 15.00 uur, kosten € 15,- (incl. koffie/thee + lunch) opgave voor 12 september: vrouwenstrekendrenthe@gmail.com, dieetwensen bij aanmelding doorgeven. Materialen moet je zelf meenemen!

Wandelen: op donderdag 9 augustus wordt er gewandeld in Donderen Bunne Winde. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Nieuwsbrief september 2019, nr. 8: komt eind augustus in de mailbox of in de brievenbus.

-----------

Nieuwsbrief nr.6, juni - juli 2019

Vrijdag 7 juni – “Ladies Night” met: ”A thousand times goodnight”

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan - Vries

Voor vrijdagavond 7 juni staat “A thousand times goodnight” op het programma met Juliette Binoche.

Woensdag 12 juni – Excursie Schutrups in Exloo ,
Vertrek: 13.30 uur – van De Brink naar Exloo

Op 12 juni brengen wij een bezoek aan Schutrups schoenen Exloo. We krijgen hier een combinatie van een rondleiding, excursie en lezing. Dit zal zijn om 14.00 uur. Vertrek vanuit Vries is om 13.30 uur vanaf De Brink. De kosten zijn nog niet bekend. Dit hangt af van het aantal deelnemers!!  Minimaal 15 personen, als er zich geen 15 leden aanmelden gaat deze excursie niet door in verband met de kosten. Opgave vóór 5 juni bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen telefoon (0592) 580463 of mobiel 06 23213744.

Vrijdagen in juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras”

Iedere vrijdagmorgen vanaf 10 uur gezellig met elkaar 2 kopjes koffie/thee drinken met appelgebak met slagroom op ‘t terras van café Onder de Linden voor € 6,00 p.p. Bij iets minder mooi weer op de veranda of in het café. Kom je ook mee ‘leuten en teuten’ op de vrijdagmorgen?? Gewoon doen!!

Donderdag 1 augustus - “Fietsdag”

Een gezellig dagje met elkaar fietsen en samen aan de koffie en de lunch. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de Brink in Vries voor een fietstocht van ongeveer 45 km. Terug in Vries zo tegen 17.00 uur.

Kosten: rond de € 25. Opgeven voor 20 juli bij Geesje Mulder, coördinator fietsclub, tel. 543487 of jmulderhbb@yahoo.com of bij Hennie Wekema tel. 542979 jenhwekema@gmail.com. Er kunnen maximaal 20 deelnemers meefietsen, als het aantal is bereikt kom je op de wachtlijst. Opgegeven maar toch niet mee fietsen houdt wel in dat je de kosten (lunch etc.) moet betalen!

Agrarische Excursiedag 2019 - “Deur in en om”        

Locatie: Café Hingstman, Hoofdstraat 18, 9491 AE  ZEIJEN. Om 09.00 uur ontvangst met koffie/thee. Start om 09.30 uur en de dag wordt om ca. 16.30 uur afgesloten. Vervoer naar Zeijen: op eigen gelegenheid!!! Data: donderdag 3 oktober 2019 of reservedatum dinsdag 8 oktober 2019.

De organisatie kiest 1 van deze 2 dagen. Je moet dus beide dagen kunnen. Gezien de overweldigende belangstelling voor deze dagen lopen we een keer het risico dat we uitgeloot kunnen worden.

Programma:

1. Een bezoek aan “De Melkfabriek” in Bunne.  www.demelkfabriek.eu

2. Een bezoek aan de Maatschap Hartlief Lammers in Donderen. www.hartlieflammers.nl

De organiserende “Commissie Agrarische Excursiedagen 2019” van de afdeling Donderen Bunne Winde zoekt nog naar een 3de en 4de onderwerp om te bezoeken.

Kosten: € 36,00 per persoon. Incasso: de € 36,- wordt via de afdelingspenningmeester eind juli 2019 geïnd. Aanmelding: uiterlijk 7 juni 2019: bij agrarisch coördinator Janny Roggen, 0592-59323, 06-20307033, jannyroggen@xs4all.nl  (bgg Jopie van Dalen 0592-541449, jopienvandalen@kpnmail.nl)

Mededelingen:  zie ook onze website:      www.vrouwenvannu.nl/vries 

Bloemschikcursussen 2019-2020: 2 groepen in De Pan o.l.v. Carla den Uijl. De data voor groep 1 zijn op dinsdagen: 1 oktober; 5 november, 3 december; 7 januari, 4 februari en 3 maart. Voor groep 2: 8 oktober; 12 november; 10 december; 14 januari; 11 februari en 10 maart. Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per avond € 15,- voor materiaal + € 3,- kosten koffie/thee. Opgave voor 20 september bij Ineke van Leeuwen, 580463, email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Opgegeven, maar afhaken na 20 september dan wel verplicht de overhead betalen!

Kookboekje “Heel Vrouwen van Nu Vries bakt/kookt”. Dit wordt ons 90-jarig jubileumboekje. 
Het zou geweldig zijn als er van alle leden een recept in komt te staan, zodat we later kunnen terugkijken wie er in 2019 allemaal lid waren.

Oproep: stuur nog gauw een recept in voor 10 juni!!!

Per email of deponeren in de brievenbus (Het Rocht 59; 9481 HJ Vries) van secretaris Janneke Bakker of bel 542670, dan komt ze het recept halen. Wil je ook vermelden of we je naam bij het recept mogen zetten. De uiterlijke datum voor insturen is 10 juni. Mochten we van twee of meerdere leden hetzelfde recept ontvangen, dan nemen we contact op met deze leden.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van mei – nr. 2.

Commissie Alleenstaanden organiseert:

 • Verrassingsdag: een dagtocht inclusief vervoer per touringcar, entree, koffie met gebak en een driegangendiner op zaterdag 13 juli, vertrek vanaf de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Spier. Kosten € 55,-. Opgave voor 30 juni bij Trijn Slomp, tel 0299-235476 trijnslomp@hetnet.nl of Sita Keen, tel 0592 355524 s.keen@ziggo.nl. Betaling voor 30 juni door € 55,- over te maken op NL68RABO0116546077 t.n.v. Commissie Alleenstaanden Drenthe.
 • Fietsvakantie van maandag 2 t/m vrijdag 6 september vanuit De Zwerfkei te Gees. Voorbespreking en kennis maken met de groep op woensdag 14 augustus om 14.00 uur in restaurant Hofsteenge te Grolloo. Kosten € 270,- (onder voorbehoud). Opgave en betaling voor 25 juli op NL68RABO0116546077 t.n.v. commissie Alleenstaanden Drenthe.

Informatie bij Tietje Menninga, telefoon 0592-541689 of tietjemenninga@kpnplanet.nl

Wandelen: op donderdag 13 juni wordt er gewandeld in Beilen en donderdag 11 juli in Buinen. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Nieuwsbrief augustus 2019, nr. 7: komt eind juli in de mailbox of in de brievenbus.

---------

Nieuwsbrief nr. 5, mei 2019

Dinsdag 14 mei – ”Een avondje klootschieten of spelletjes spelen”

We gaan met elkaar weer een avondje met de kloten, de ballen, de harken en de brikken bewegen en in Onder de Linden spelletjes spelen. Ondertussen gezellig even bijpraten en met elkaar genieten van een mooie en gezellige avond.

Aanvang 19.00 uur bij café “Onder de Linden”. Kosten € 5,- all-in. Je hoeft je niet op te geven! Kom en doe mee!

Bij afgelasting wordt deze gezellige avond verplaatst naar 21 mei!!

Vrijdagmiddag 17 mei – gezellige verjaardagmiddag 75+ leden

Aanvang: 14.00 uur – in De Pan

Aangezien we dit jaar ons 90-jarig jubileum vieren hebben we weer een gezellige middag voor de 75+ leden georganiseerd. Ook de contactvrouwen zijn hierbij van harte welkom. Alle 75+ leden en de contactvrouwen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

+ 75-jarig lidmaatschap Gerda Boerma

Ons oudste lid is tevens het langst lid van Vrouwen van Nu Vries. Gerda Boerma, die in november 100 jaar hoopt te worden, en wij hopen dat met haar, is 75 jaar lid van wat nu Vrouwen van Nu heet. 
Een trouw lid die nog altijd, als het enigszins mogelijk is, de bijeenkomsten bezoekt. 
Tijdens de verjaardagmiddag besteden we dan ook extra aandacht aan haar jubileum en gaan haar uitgebreid in de bloemetjes zetten.

Dinsdag 28 mei – bijeenkomst met contactvrouwen en coördinatoren

Aanvang: 19:45 uur - in De Pan

Overleg met alle contactvrouwen, coördinatoren en bestuursleden.

Vrijdag 7 juni – “Ladies Night” met: ”A thousand times goodnight”

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan - Vries

Op vrijdagavond 7 juni staat “A thousand times goodnight” op het programma met Juliette Binoche.

Woensdag 12 juni – Excursie Schutrups in Exloo

Vertrek: 13.30 uur – van De Brink naar Exloo

Op 12 juni brengen wij een bezoek aan Schutrups schoenen Exloo. We krijgen hier een combinatie van een rondleiding, excursie en lezing. Dit zal zijn om 14.00 uur. Vertrek vanuit Vries is om 13.30 uur vanaf De Brink.

De kosten zijn nog niet bekend. Dit hangt af van het aantal deelnemers!! Ook de reiskosten zijn derhalve nog niet bekend. Minimaal 15 personen, als er zich geen 15 leden aanmelden gaat deze excursie niet door in verband met de kosten.

Opgave vóór 5 juni bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen telefoon (0592) 580463 of mobiel 06 23213744.

Mededelingen:  zie ook onze website:      www.vrouwenvannu.nl/vries 

Volksdansgroep – als bijlage ontvangen jullie: Nieuws van de club "DANS INTERNATIONAAL" voorheen Volksdansgroep Vries, met een oproep om mee te komen dansen. Tevens een uitnodiging om de 1e keer na de zomervakantiestop op donderdagavond 5 september kennis te komen maken.

Kookboekje “Heel Vrouwen van Nu Vries bakt/kookt”. Dit is ons 90-jarig jubileumboekje.

Het zou geweldig zijn als er van alle leden een recept in komt te staan, zodat we later kunnen terugkijken wie er in 2019 allemaal lid waren. Oproep: stuur nog gauw een recept in!

Per email of deponeren in de brievenbus (Het Rocht 59; 9481 HJ Vries) van secretaris Janneke Bakker of bel 542670, dan komt ze het recept halen. Wil je ook vermelden of we je naam bij het recept mogen zetten. De uiterlijke datum voor insturen is 1 juni. Mochten we van twee of meerdere leden hetzelfde recept ontvangen, dan nemen we contact op met deze leden.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van februari – nr 1.

Commissie Alleenstaanden: organiseert op zaterdagmiddag 25 mei een gezellig middagprogramma incl. koffie/thee met iets lekkers, consumptie en een goed verzorgde broodmaaltijd voor de prijs van slechts € 15,- in Zaal Hofsteenge te Rolde, aanvang 13.30 uur. U bent van harte welkom!

Wandelen: op donderdag 9 mei wordt er gewandeld in Zwiggelte. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Persbericht Groninger Museum: Openingsmanifestatie Strijd! Op 9 mei a.s.

Evenementen en activiteiten in het kader van de opening van ‘Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht’.
Donderdag 9 mei een dag vol evenementen met gratis entree en vol voorstellingen, interviews, muziek, lezingen en rondleidingen, vieren we dat het op 9 mei 2019 precies honderd jaar geleden is dat de wet op het vrouwenkiesrecht na lang actievoeren werd aangenomen in de Tweede Kamer. Daarom zet het Groninger Museum, in samenwerking met het Comité 100 Jaar Vrouwenkiesrecht, Atria, Verhalen van Groningen, het Groninger Forum en de Rijksuniversiteit Groningen, deze dag de deuren wijd open voor de landelijke viering van 100 Jaar Vrouwenkiesrecht. 
Er zijn optredens van onder andere Marene Elgershuizen, Izaline Calster, Janine Abbring, Mineke Bosch, Devika Partiman, Eveline van Rijswijk, Gabriëlle Glasbeek en Marieke Klooster en Koor Bladgoud. De toegang tot alle activiteiten is gratis, maar vol=vol.

Instaprondleidingen starten om 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 & 15.00 uur in de entreehal.

Nieuwsbrief juni/juli 2019, nr. 6: komt eind mei in de mailbox of in de brievenbus.

-------------------

Nieuwsbrief nr. 4, april 2019

Vrijdag 4 april – “Ladies Night” met: ”The Wife”

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan - Vries

De koffie en de koekjes staan weer klaar, gordijnen dicht. De drankjes staan koud en de bitterballen zijn gekocht. Dan is het weer tijd voor een gezellig avondje met elkaar naar een film kijken. Deze keer staat “The Wife” op het programma. Een mix tussen een relatiedrama en thriller met in de hoofdrollen Glenn Close en Jonathan Pryce.

Op vrijdagavond 7 juni staat “A thousand times goodnight” op het programma met Juliette Binoche.

Maandag 8 april – Bijeenkomst met Inez Timmer + tentoonstelling eigen werken

Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden

Tentoonstelling

’s Morgens van 11.00 tot 12.00 uur kan ieder lid weer eigen werk in het café inleveren voor de tentoonstelling van eigen werk en/of hobby. Ook dingen gemaakt tijdens workshops en cursussen zijn van harte welkom!!

Bijeenkomst

Dit wordt een gezellige, onderhoudende, muzikale, amusante en vrouwvriendelijke avond.

Inez Timmer presenteert anekdotes uit haar bonte bestaan als musical-artieste, legt uit waarom mannen nooit iets kunnen vinden en zingt, met aller ondersteuning, de sterren van de hemel.

Na deze avond gaat u neuriënd naar huis in de wetenschap dat u een held bent!

Dinsdag 16 april – workshop Paasbloemstuk maken

Aanvang: 19.30 uur – De Pan

Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar voor de workshop Paasbloemstuk maken onder leiding van Carla den Uijl. Kosten € 18,- voor materiaal, 2x koffie/thee met cake/koek € 3,-.

Opgave voor 8 april bij Ineke van Leeuwen, email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl of tel 580463.

Woensdag 17 april – Excursie Shakespeare House in Diever

Vertrek: 13.30 uur – van De Brink naar Diever

Op 17 april worden we verwacht bij het Shakespeare House in Diever, voor een rondleiding van 1 à 1,5 uur. Aansluitend is er een kopje koffie of thee. Kosten: € 5,- pp + kosten reisgeld, afhankelijk van het aantal deelnemers en auto’s. Bij opgave ook doorgeven of je wilt rijden en hoeveel personen er mee kunnen rijden. Opgave voor 10 april bij Ineke van Leeuwen, tel (0592) 580463; e-mail

wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Installatie Janny Roggen als lid Provinciale Staten Drenthe

De voormalige voorzitter van onze afdeling en huidige voorzitter van Vrouwen van Nu Drenthe, Janny Roggen, is donderdag 28 maart geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten Drenthe. Wij feliciteren haar van harte met deze benoeming. We weten dat haar hart bij Vrouwen van Nu ligt, maar ook zeker bij de politiek. Wij wensen haar veel wijsheid en succes toe.

Mededelingen:        zie ook onze website:        www.vrouwenvannu.nl/vries 

Kookboekje “Heel Vrouwen van Nu Vries bakt/kookt”

Gelukkig zijn er nu al veel meer recepten per email en per post binnengekomen of in de brievenbus gestopt. Dank daarvoor! Als het lukt zouden we graag van alle leden een recept ontvangen, zodat we over een paar jaar kunnen zien hoeveel en welke leden we in 2019 hadden.

Dames klim in de pen en stuur een recept op! Per email of deponeren in de brievenbus (Het Rocht 59; 9481 HJ Vries) van secretaris Janneke Bakker of bel 542670, dan komt ze het recept halen.

Wil je ook vermelden of we je naam bij het recept mogen zetten. De uiterlijke datum voor insturen is 1 juni. Mochten we van twee of meerdere leden hetzelfde recept ontvangen, dan nemen we contact op met deze leden.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor ook de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van januari – nr 1

Commissie Cultuur: dagexcursie naar Amersfoort op dinsdag 18 juni – vertrek 7.45 uur Assen, de Bonte Wever; onderweg koffie met gebak; 10.45 rondwandeling met deskundige gids, thema ‘Mondriaan’; 12.15 uur uitgebreide Mondriaan lunch; 13.45 uur bezoek aan Mondriaan Museum,

15.15-17.30 uur vrije tijd in Amersfoort. Kosten € 62,- p.p. Na opgave bericht over betaling. Opgeven voor 10 mei bij Alberta Bartelds per email: alberta.bartelds@planet.nl, maximaal 50 personen.

Wandelen: op donderdag 11 april wordt er gewandeld in Westerbork. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Persbericht Drents Museum: Marijke Roskam interviewt Jetta Klijnsma op 2 april in De Nieuwe Kolk te Assen. Op dinsdag 2 april 2019 wordt de commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma geïnterviewd door mediadeskundige Marijke Roskam over de rol van de vrouw. Wat is haar rol als vrouw in de politiek? Hoe is het om als vrouw aan de top te functioneren? En welke vrouwen hebben haar geïnspireerd? Aanleiding van het interview is de tentoonstelling De Moeder de Vrouw die nu te zien is in KINK. De tentoonstelling geeft met meer dan vijftig schilderijen, tekeningen, grafiek en nieuwe media een beeld van hoe de rollen van vrouwen in de periode 1885 tot heden zijn veranderd. De museumclub heeft op 4 april een bezoek aan de tentoonstelling op het programma staan. Het interview vindt plaats in de Rabo Zaal van de Nieuwe Kolk en start om 19.30 uur. Tickets kosten €5,- en zijn verkrijgbaar vanaf 21 maart via drentsmuseum.nl 

Nieuwsbrief mei 2019, nr. 5: komt eind april in de mailbox of in de brievenbus.

-------------

Nieuwsbrief nr. 3, maart 2019

Vrijdag 8 maart – Internationale Vrouwendag

 • Borger-Vrouwendag – Het Anker; Hoofdstraat 13 te Borger

Alle zalen in Het Anker zijn van 10.00 tot 18.00 uur gevuld met allerlei presentaties, demonstraties, proeverijen en workshops. Om 11.00 en 15.00 uur wordt er een modeshow gehouden met speciale aandacht voor de lingerie. Tevens is er een High Tea Buffet waar elke bezoeker gratis kan genieten van thee met zelfgemaakte lekkernijen. Nieuw dit jaar is een wedstrijd: Heel Borger Bakt! Met een professionele jury. Entree: € 2,-. Allen van harte welkom!

 • Extra Ladies Night –in de huiskamer van de Pan; aanvang 19.45 uur

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een extra LadiesNight met de film “COCO avant CHANEL”, met het indrukwekkende levensverhaal van misschien wel het belangrijkste mode icoon ter wereld.

Donderdag 14 maart – Workshop “Do more of what makes you happy”

Aanvang: 20.00 uur – Café Hoving te Donderen

Op donderdag 14 maart organiseren De Meiden van Nu van afdeling Donderen, Bunne & Winde de workshop “Do more of what makes you happy” van Lepel Geluk. Waar word je blij van? Wat geeft je energie? In ons hectische leven gunnen we onszelf vaak nauwelijks de tijd om stil te staan bij dit soort vragen. We draven maar door en zijn geneigd om alles even belangrijk te vinden. Door geen prioriteiten te stellen, alles te willen doen en meemaken kun je het gevoel krijgen dat het leven aan je voorbij raast. Tijdens de workshop sta je stil bij dat wat er werkelijk toe doet in je leven. Aan de hand van een aantal oefeningen ga je op zoek naar je innerlijke waarden, Dat wat jou persoonlijk drijft en in beweging zet. Inzicht in je waarden zorgt ervoor dat je keuzes kunt maken op basis van verlangens die echt van jou zijn. In plaats van keuzes die je zijn opgelegd door je verstand of je omgeving. Je bevindingen vertaal je vervolgens naar een visionboard. Zo wordt dat wat er binnen in je leeft, zowel letterlijk als figuurlijk meer zichtbaar. En dat helpt vaak om er meer aandacht aan te besteden. De kosten zijn max € 15,- per persoon (hoe meer meiden/vrouwen hoe lager de kosten) voor de workshop, de kosten van de drankjes komen daar nog bovenop. Als je mee wilt doen dan graag mailen voor woensdag 6 maart naar helma_woudstra@hotmail.com

Maandag 18 maart Bijeenkomst met Hans Jalving – film Bartje

Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden te Vries.

Hans Jalving verzorgt een presentatie over het ontstaan, de film zelf en zijn optreden in de film “Bartje” als Arie. Waarschijnlijk neemt hij nog een medespeler(ster) mee, maar dat blijft nog even een verrassing.

Zondag 7 april – gezellige middag alleenstaanden

Aanvang: 13.30 uur in Café Onder de Linden te Vries

Enkele alleenstaande vrouwen van afdeling Vries organiseren deze keer een gezellige middag in Vries.

De kosten bedragen € 30,-, inclusief entree, koffie/thee met cake/koek en broodmaaltijd. Opgeven kan tot 27 maart bij Janny Witvoet, telefoon (0592) 544581.

Cursus Digisterker/Aan de slag met je DigiD

Tegenwoordig heeft iedereen een DigiD nodig om zelf overheidszaken online te regelen, bijvoorbeeld bij het online aanvragen van een nieuw paspoort bij de gemeente. Of het online indienen van een declaratie bij uw zorgverzekeraar. De cursus bestaat uit drie lessen van twee uur. Tijdens de eerste les leert u uw DigiD gebruiken en gaat u aan de slag met de digitale overheid. In de tweede les leert u werken met de website van de gemeente. De inhoud van de derde les wordt in overleg met de cursisten bepaald. Onderwerpen die dan aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de OV-chipkaart en de zorgverzekering. Kosten: gratis voor leden van Vrouwen van Nu. Wat krijg je? Lesmateriaal, ook te gebruiken als naslagwerk, begeleiding door ervaren docenten, certificaat als bewijs van deelname.

De cursussen worden op woensdagmorgen gegeven in Bibliotheek Vries, aanvang 9.30 uur.

Opgave voor 10 maart a.s. bij secretaris Janneke Bakker, telefoon 542670 of email jannekebakker@planet.nl. Let op! Deelnemers dienen zelf een laptop mee te nemen!

Mededelingen:  zie ook onze website:         www.vrouwenvannu.nl/vries 

Breimenu - Op vrijdagmorgen 22 februari is een tweede groep van Breimenu opgestart. De vrouwen zijn bij Gea Hazenberg bij elkaar geweest en hebben besloten een tweede groep te beginnen. De nieuwe leden zijn: Lammie Kling, Joke Pieters, Greet Staal en Ineke Tuin. Het is samen één interessegroep Breimenu en de groepen zullen elkaar, indien nodig, ondersteunen. Projecten zullen ook gezamenlijk worden gedaan. De 1ste groep komt op de eerste en derde vrijdag van de maand bij elkaar bij Menke de Jonge. De 2de groep komt de tweede en vierde vrijdag van de maand bij elkaar bij één van de leden thuis en rouleert wat betreft de locatie. De eerste bijeenkomst is vrijdagmorgen 8 maart 2019 om 9.30 uur bij Greet Staal, Hooiweg 136a in Paterswolde. Er is nog plaats in groep 2 dus, heb je belangstelling, bel dan even naar Gea Hazenberg tel. 0592–859659 of 06-21905353.

Kookboekje “Heel Vrouwen van Nu Vries bakt/kookt”

Op onze oproep aan alle leden om een recept in te sturen voor het te maken jubileumgeschenk hebben we pas 3 recepten ontvangen!! Graag allemaal een recept insturen per email of deponeren in de brievenbus (Het Rocht 59; 9481 HJ Vries) van onze secretaris Janneke Bakker of bellen met de secretaris (tel 542670), dan komt ze het recept halen. Wil je daarbij ook vermelden of we je naam bij het recept mogen zetten. De uiterlijke datum voor insturen is 1 juni. Mochten we van twee of meerdere leden hetzelfde recept ontvangen, dan nemen we contact op met deze leden.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van januari – nr 1

Dansdagen – Ruinerwold 16 april 10.30 en Rolde 18 april 9.30 uur, kosten leden € 8,- per dag, opgeven vóór 15 maart bij Alberta Bartelds, tel 0591-301415 of alberta.bartelds@planet.nl

Wandelen: op donderdag 14 maart wordt er gewandeld in Diever. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Zangmiddag – donderdag 21 maart in De Voorhof te Westerbork, aanvang 13.30 uur sluiting ca 16.30 uur. Kosten voor diegene die wil luisteren € 8,- p.p. (inclusief 2x koffie/thee met iets lekkers).

Vrouwen Koor Vries zingt hier ook!!

Nieuwsbrief april 2019, nr. 4: komt eind maart in de mailbox of in de brievenbus.

--------------

Nieuwsbrief nr. 2, februari 2019

Vrijdag 1 februari – “Ladies Night” met “The Dressmaker

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

In het nieuwe jaar ook weer gezellig met elkaar een filmpie kijken in de warme huiskamer van De Pan waar de kachel brandt en de koffie, borrel en bitterballen weer voor je klaar staan. We beginnen dit nieuwe jaar met een film met Kate Winslet (Titanic) in de hoofdrol. Een succesvolle modeontwerper keert na jaren terug naar haar geboorteplaats, een afgelegen, stoffig dorpje in Australië, om daar de waarheid te achterhalen over een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd. Maar zowel haar moeder als de bewoners van het dorpje, waar roddel en achterklap regeert, blijken niet van plan het haar gemakkelijk te maken. Kom vrijdagavond 1 februari naar De Pan en reis mee naar Australië.

Op vrijdag 8 maart is er ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een extra LadiesNight met de film “COCO avant CHANEL”, met het indrukwekkende levensverhaal van misschien wel het belangrijkste mode icoon ter wereld.

Woensdag 20 februari – Afdelingsvergadering (= de jaarvergadering)

Aanvang: 19.45 uur – locatie Café Onder de Linden

Die avond gaan we terugblikken op het jaar 2018 en vooruitkijken naar 2019, zoals we dat officieel horen te doen. Ook gaan we de jubilarissen in het zonnetje zetten. De stukken voor deze vergadering gaan in de week van 6 februari de deur uit.

Na de afdelingsvergadering presentatie Stichting Ambulance Wens

De heer Veldboer komt een presentatie verzorgen over de Stichting Ambulance Wens, deze stichting is opgezet (26-2-2007) als aanvulling op de verzorging van immobiele terminale patiënten. Er zijn nog te veel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben kunnen afsluiten. Eén van die oorzaken is het onvermogen bepaalde wensen te realiseren doordat de patiënt niet langer mobiel is en andere bestaande voorzieningen hiertoe tekortschieten. De stichting is opgezet om mensen te helpen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer. Voorbeelden van wat de stichting voor mensen met een levensbedreigende ziekte en een korte levensverwachting zou kunnen betekenen, zijn bijvoorbeeld een bezoek aan het strand, een bezoek aan een naaste die zelf ook niet meer mobiel is, het bezoek aan een bepaalde plaats waar de patiënt bijzondere herinneringen aan heeft, etc. Eenvoudige zaken, maar ook meer uitgebreide wensen zijn mogelijk om te realiseren. Hierbij valt te denken aan het maken van een boottocht, bezoek aan een concert, attractie etc. Vanzelfsprekend gebeurt dat alles onder begeleiding van professioneel ambulancepersoneel en een ambulance met comfortabele brancard.

Maandag 25 februari - Themadag provinciale Agrarische Commissie “Verzorgen maakt genietenin De Molenhoeve te Echten - inloop: 9.15 uur en afsluiting 16.00 uur

Programma: presentaties ZECHSAL – pure magnesium; Anniechien ten Have – varkenshouder; Isa Zwart – muzikant. Kosten € 25,- pp inclusief lunch. Vervoer: eigen gelegenheid.

Aanmelden per email voor 10 februari a.s. bij agrarisch coördinator Janny Roggen jannyroggen@xs4all.nl. Betaling via automatische incasso door penningmeester afdeling Vries.

Workshop Hanging Basket

Ook dit jaar organiseren we weer een workshop hanging baskets met planten vullen. Helaas niet meer onder leiding van Pieter Uffen van Bloem & Zo, aangezien Bloem & Zo in Eelde niet meer bestaat, maar we gaan net als de workshop ‘Bollenmand vullen’ in november naar VOF van Oostwaard in Zuidbroek. Kosten: € 30,- incl. basket, plantmateriaal en koffie/thee met iets lekkers en anderhalve maand verzorging! De hanging baskets blijven dus in Zuidbroek achter en moeten later gehaald worden, maar dat gaan we na afloop van de workshop onderling regelen! 
Als je in het bezit bent van een hanging basket met een diameter van 40cm dan mag je deze gebruiken en krijg je € 1,50 korting. De kokosmat mag niet worden hergebruikt in verband met risico op schimmelziektes. Daarna weer de hele zomer genieten van een weelderig bloeiende basket.

De workshops worden gegeven op vrijdag- 22 maart en zaterdagmorgen 23 maart; aanvang: 09.30 uur. Voordat we deze workshop gaan plannen willen we eerst graag weten hoeveel vrouwen hier belangstelling voor hebben. Bij opgave ook vermelden naar welke dag de voorkeur uitgaat.

Opgave uiterlijk voor 15 februari bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580463; mail: wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Kookboekje “Heel Vrouwen van Nu Vries bakt/kookt”

Van één van onze leden kregen we de suggestie om als jubileumgeschenk een ‘kookboekje’ te maken, waarin recepten van al onze leden geplaatst worden. Het is weliswaar kort dag maar het moet lukken om één en ander nog voor 22 november klaar te krijgen.

Daarom hierbij een oproep aan alle leden om een recept in te sturen per email of deponeren in de brievenbus (Het Rocht 59; 9481 HJ Vries) van onze secretaris Janneke Bakker of bellen met de secretaris (tel 542670), dan komt ze het recept halen. Wil je daarbij ook vermelden of we je naam bij het recept mogen zetten. De uiterlijke datum voor insturen is 1 juni. Mochten we van twee of meerdere leden hetzelfde recept ontvangen, dan nemen we contact op met deze leden.

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Contributie: de contributie wordt eind februari 2019 via incasso van je bankrekening afgeschreven (leden € 52,50, gastleden € 27,30)

Nieuw lid: met ingang van 7 januari heeft Monique Veenema zich als nieuw lid aangemeld, we hebben Monique, net als Aaf van der Meer en Lina Tolner op de bijeenkomst op 14 januari van harte welkom geheten bij onze vereniging

Nieuw bankrekeningnummer? geef dit dan door aan onze secretaris.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van december 2018 – no 4.

Wandelen: op donderdag 14 februari wordt er gewandeld in Oosteinde. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Landelijk nieuws: de ticketverkoop voor het Vrouwenweekevent op 8 maart in Utrecht is gestart, wil je een ticket kopen neem dan contact op met onze secretaris. Zij stuurt je dan de link.

Nieuwsbrief maart 2019, nr. 3: komt eind februari in de mailbox of in de brievenbus.

-------------

Nieuwsbrief nr. 1, januari 2019

Maandag 14 januari Bijeenkomst met Cora van der Linde en Max Reuvers “Transitie, de weg naar jezelf”

Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden - Vries.

Steeds meer mensen hebben wel eens van het concept ‘transgender’ gehoord, maar veel mensen kunnen zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om transgender te zijn of om de transitie van een familielid of goede vriend(in) mee te maken. Cora en Max – moeder en zoon – komen hun  ervaringen delen. Zij zullen vertellen hoe het is om als 19-jarige te beginnen met de medische behandeling om man te kunnen zijn, wat er sociaal, mentaal en fysiek allemaal bij komt kijken en hoe het voor een ouder is om dit proces met een kind te doorlopen. Zowel mooie als minder mooie momenten komen aan bod, want hoewel alles het uiteindelijk waard was is het geen makkelijk pad.

Tijdens deze 1e bijeenkomst in januari toosten we met elkaar op het nieuwe jaar en ons 90-jarig jubileumjaar!

De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is € 5,-, deze ene keer graag bij binnenkomst betalen!!

Vrijdag 2 februari – “Ladies Night” met “The Dressmaker

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

In het nieuwe jaar ook weer gezellig met elkaar een filmpie kijken in de warme huiskamer van De Pan waar de kachel brandt en de koffie, borrel en bitterballen weer voor je klaar staan. We beginnen dit nieuwe jaar met een film met Kate Winslet (Titanic) in de hoofdrol. Een succesvolle modeontwerper keert na jaren terug naar haar geboorteplaats, een afgelegen, stoffig dorpje in Australië, om daar de waarheid te achterhalen over een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd. Maar zowel haar moeder als de bewoners van het dorpje, waar roddel en achterklap regeert, blijken niet van plan het haar gemakkelijk te maken. Kom vrijdagavond 1 februari naar De Pan en reis mee naar Australië.

Op vrijdag 8 maart is er ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een extra LadiesNight met de film “COCO avant CHANEL”, met het indrukwekkende levensverhaal van misschien wel het belangrijkste mode icoon ter wereld.

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Afdelingsvergadering: wordt gehouden op woensdagavond 20 februari a.s.

Contributie: de contributie wordt eind februari 2019 via incasso van je bankrekening afgeschreven. De ledenraad heeft de contributie voor 2019 vastgesteld op € 52,50. Van dit bedrag gaat 52% = € 27,30 naar de afdelingskas van Vries, 14,4% = € 7,55 naar de provinciale kas en 33,6% = € 17,65   naar de landelijke kas.

Breimenu: met de vrouwen die op de wachtlijst staan voor interessegroep Breimenu wordt contact opgenomen om een 2e Breimenu op te starten. Vraag: Zijn er nog meer leden die hiervoor interesse hebben? Zo ja, meld je dan aan bij de coördinator van Breimenu Ans Gramser (tel. 291385)

Ledenbestand: per 1 januari zijn Thea Bakker, Egberdina Grelling en Geesje Kamps geen gastlid meer maar ‘gewoon’ lid. Per 1 januari bestaat afdeling Vries uit 153 leden en 4 gastleden.

Lief en leed regeling: Aan de leden vragen wij om aan de coördinator lief en leed (Jopie van Dalen,  tel 541449) of aan je eigen contactvrouw door te geven als je weet dat een van onze leden ziek is, een ongelukje heeft gehad, iets te vieren heeft of uitziet naar een bezoekje. Aandacht voor elkaar is belangrijk en is van alle tijden, wat voor regeling er ook is.

Nieuw adres?: graag bij verhuizing zo spoedig mogelijk het nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat.

Nieuw bankrekeningnummer? geef dit dan door aan onze secretaris.

Vervoerspoule: voor de vervoerspoule hebben zich tot nu toe 4 leden gemeld. Het vervoer voor deze 4 vrouwen is door 2 contactvrouwen geregeld. Vraag: Zijn er nog meer leden, waar vervoer voor geregeld moet worden? Zo ja, meld dit dan bij onze secretaris.

Ook zijn we nog op zoek naar chauffeurs. Ook graag melden bij de secretaris.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het Magazine Vrouwen van Nu van december 2018 – no 4.

Ledenpas: zat bij het decembernummer van het Magazine Vrouwen van Nu. Bewaar hem goed in verband met de kortingsacties.

Wandelen: op donderdag 10 januari wordt er gewandeld in Gasselte. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Workshop Monchilla haken: het leren haken met meerdere kleuren, zonder steeds draden aan en af te hoeven hechten; op dinsdag 12 februari in de Voorhof te Westerbork; kosten € 12,50 excl. materiaal en consumpties; opgave en betalen voor 1 februari cursussenhtwk@gmail.com

Activiteitenagenda Landelijk Bureau:

Jaarthema: Volg je droom, jouw tijd is nu!

Reizen: zie voor alle georganiseerde reizen in 2019 Magazine Vrouwen van Nu december 2018

Vrouwenbeurs: is op donderdag 10 oktober in Noord- of Zuid Holland

Nieuwsbrief februari 2019, nr. 2: komt eind januari in de mailbox of in de brievenbus.

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 11, december 2018

Vrijdag 7 december – “Ladies Night” met “A Christmas Carol

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

Sinterklaas vaart bijna al terug naar het warme Spanje, daarna landt de Kerstman weer veilig met zijn arrenslee en rendieren. Dan is het de hoogste tijd voor de glühwein en een tranentrekkende Disney kerstklassieker in de warme huiskamer van De Pan. Daar brandt de kachel en de koffie, borrel en bitterballen staan klaar. “A Christmas Carol” is gebaseerd op een novelle van Charles Dickens over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge. Scrooge is een financier en geldwisselaar die zich zijn leven lang heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en verder niets. Hij veracht andere zaken dan geld, inclusief vriendschap, liefde en de gedachte van het kerstfeest. In de nacht voor Kerstmis heeft hij een aantal dromen.

Maandag 17 december “Kerstavond”

Aanvang 18.00 uur – café Onder de Linden – Vries, inloop vanaf 17.00 uur!

Tijdens de kerstmaaltijd staan we even stil bij de kerst in de sfeervolle zaal van het café aan de feestelijk gedekte tafel met mooie kerststukjes. Luisteren naar prachtige kerstzang van het Vrouwen van Nu Vries koor en met elkaar kerstliedjes zingen. Tussen dit alles door kunnen we genieten van een warme winterse kerstmaaltijd inclusief 2 drankjes. De maaltijd bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. In de kosten vragen we een eigen bijdrage van € 15, - per persoon. Graag gepast bij binnenkomst betalen. Opgeven: uiterlijk 10 december bij secretaris Janneke Bakker, 0592 542670 of vrouwenvannuvries@gmail.com (je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per email of telefoon). Afzeggen na 16 december betekent wel dat dan de eigen bijdrage van € 15, - + de afdelingsbijdrage in rekening wordt gebracht.

Wil je bij opgave ook vermelden of er rekening met een dieet gehouden moet worden? De leden die zich al aangemeld hebben maar het dieet nog niet doorgegeven hebben moeten dit dus nog even doen!

Dinsdag 18 december – Workshop Kerstbloemstuk schikken

Aanvang 19.30 uur - De Pan – Vries.

Een mooi bloemstuk voor de kerst maken onder leiding van Carla Den Uyl. Kosten: € 18,- p.p., inclusief al het bloemschik materiaal. Exclusief consumpties € 3,-. Zelf meenemen een snoeischaar, mesje en schaar. Er is plaats voor 16 deelneemsters. Vol is vol. Opgave voor 11 december a.s. bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, telefoon 0592 580463, of per email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl  

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Nieuwe leden: met ingang van 1 december zijn Aaf van der Meer uit Vries, Ineke Schuitema uit Assen en Lina Tolner uit Lieveren lid geworden van Vrouwen van Nu Vries. Aaf, Ineke en Lina van harte welkom.

Lidmaatschap opgezegd: per 1 januari 2019 door Lammie Dijkstra, Tineke Folkers, Louise Hokse, Stieneke Jongstra, Griet van Kernebeek, Anneke Klaassens, Anneke Reijnders en Ria Smid.

Ledenpas: zit bij het eerstvolgende landelijk blad Vrouwen van Nu. Bewaar hem goed in verband met de kortingsacties. 

Email adres: mocht je die toch wel hebben geef het dan door aan de secretaris en een wijziging ook.

Nieuw bankrekeningnummer? geef dit dan ook door aan onze secretaris.

Kerststukjes 80+: ook dit jaar maakt een aantal bloemschiksters weer de kerststukjes voor onze leden van 80 jaar en ouder. De contactvrouwen bezorgen deze kerststukjes bij de 80+’ers voor zover zij niet op de kerstavond aanwezig zijn.

Oplossen problemen met vervoer naar de bijeenkomsten.

 • Gevraagd chauffeurs: leden die ‘oudere’ of ‘slecht ter been zijnde’ leden uit Vries mee willen nemen naar de bijeenkomsten voor een vergoeding van € 1,-, opgave bij secretaris Janneke Bakker, telefoon 542670 of email vrouwenvannuvries@gmail.com
 • Leden: die problemen hebben met vervoer naar een bijeenkomst of activiteit ook graag contact opnemen van secretaris Janneke Bakker, telefoon 54 26 70.
 • Gevraagd coördinator: voor opzetten vervoerspoule! Aanmelden bij secretaris Janneke Bakker.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het ledenblad van september 2018 – no 3.

 • Het Kenniscentrum HTW organiseert op 9 en 10 april bij Meursinge in Westerbork de expositie “Verknipt” en vraagt afdelingen om als groep aan dit project deel te nemen, voorwaarden zijn er niet alleen moet het iets met handwerken te maken hebben. Tijdens de voorbereiding moeten er foto’s gemaakt worden en die worden ook ingeleverd. Wie wil hieraan deelnemen? Opgave bij coördinator Breimenu Ans Gramser, telefoon 0592 – 291385
 • Commissie Reizen organiseert in 2019 weer diverse reizen; een 11-daagse reis door de Baltische Staten – Estland, Letland en Litouwen van 11 t/m 21 mei 2019; ook een 11-daagse vlieg-busreis naar Portugal van 8 t/m 18 september 2019 en van 17 t/m 21 juni 2019 de grensoverschrijdende fietsweek De Lutte. Zie voor informatie, kosten en opgave voor deze reizen de website van het Provinciaal Bestuur Drenthe en de katern in het ledenblad.

Wandelen: op donderdag 13 december wordt er gewandeld in Holthe. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Nieuwsbrief januari 2019, nr. 1: komt eind december in de mailbox of in de brievenbus.

------------

Nieuwsbrief nr. 10 - november 2018

Woensdag 14 november – Bijeenkomst met Klaas Bakker ‘Wenen’

Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden

Klaas Bakker heeft piano gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam en is muziekdocent in het basisonderwijs. Hij maakt sinds 2005 programma’s met pianomuziek, filmbeelden en uitleg rond een bepaald onderwerp. Op de bijeenkomst van 14 november is het onderwerp “Wenen”. De stad van Strauss. Vele aspecten van Wenen komen aan bod. Met filmbeelden van de keizerlijke pracht en praal, van het dagelijks leven in de stad en de bezienswaardigheden (het reuzenrad in het Prater, de dierentuin van paleis Schönbrunn, schilderijen van Klimt, de Lippizaners van de Spaanse Rijschool, enz.) En dan natuurlijk de muziek van componisten als Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert en Johan Strauss. Vanzelfsprekend komt ook “An der schönen blauen Donau” voorbij (al blijkt de Donau zelden blauw te zijn).

Vrijdag 23 november - workshop “Tapas maken”

Aanvang: 19.30 uur –22.00 uur - Plaats de Wereld

Op vrijdagavond 23 november onder leiding van voormalige vluchtelingen, nu wonend in Vries, gezamenlijk tapas/fingerfood maken en daarna gaan we ervan smullen. De kosten bedragen € 20,- per persoon. Maximaal 20 personen, minimaal 8 personen.

Opgave voor 19 november bij coördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580463; mail: wivanleeuwen@kpnplanet.nl, ook eventuele diëten aan Ineke doorgeven bij opgave!

Tv-serie “Vrouw op Mars” – nog te zien op 1, 8 en 15 november

Donderdagavond 11 oktober is de 6-delige tv-serie “Vrouw op Mars” gestart, te zien op NPO2 vanaf 20.25 uur over 100 jaar vrouwenemancipatie in Nederland.

In de laatste uitzending op donderdag 15 november verschijnen ook enkele leden van Vrouwen van Nu Vries in beeld. Deze opnames zijn gemaakt tijdens de tweede klootschietavond op 19 juni jl. op special verzoek van BNN/VARA georganiseerd en waaraan 20 leden hebben meegedaan. Voorafgaande aan het klootschieten zijn Janny Roggen en Jopie van Dalen geïnterviewd door Fidan Ekiz en tijdens het klootschieten ook nog verschillende leden.

Vrijdag 7 december –“Ladies Night” met “A Christmas Carol

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

“A Christmas Carol” is gebaseerd op een novelle van Charles Dickens over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge. Scrooge is een financier en geldwisselaar die zich zijn leven lang heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en verder niets. Hij veracht andere zaken dan geld, inclusief vriendschap, liefde en de gedachte van het kerstfeest. In de nacht voor Kerstmis heeft hij een aantal dromen.

Maandag 17 december “Kerstavond in Vries”

Aanvang 18.00 uur – café Onder de Linden – Vries.

Tijdens de kerstmaaltijd staan we even stil bij de kerst in de sfeervolle zaal van het café aan de feestelijk gedekte tafel met mooie kerststukjes. Luisteren naar prachtige kerstzang van het Vrouwen van Nu Vries koor en met elkaar kerstliedjes zingen. Tussen dit alles door kunnen we genieten van een warme winterse kerstmaaltijd inclusief 2 drankjes. De maaltijd bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. In de kosten vragen we een eigen bijdrage van € 15, - per persoon. Graag gepast bij binnenkomst betalen. Opgeven: uiterlijk 10 december bij secretaris Janneke Bakker, 0592 542670 of vrouwenvannuvries@gmail.com (je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per email of telefoon). Afzeggen na 16 december betekent wel dat dan de eigen bijdrage van € 15, - + de afdelingsbijdrage in rekening wordt gebracht.

Als het je leuk lijkt om mee te zingen met het Vrouwen van Nu Vries koor tijdens de kerstavond kom dan donderdagmiddag om 13.30 uur naar Onder de Linden om te repeteren.

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Nieuwe leden: met ingang van 1 oktober is Ria Tjalma uit Rhee lid geworden. Ria is 11 jaar lid geweest van de afdeling Nieuw Beerta. We heten Ria van harte welkom bij onze vereniging.

Problemen met vervoer naar een bijeenkomst?: met de contactvrouwen is afgesproken dat als er leden zijn die problemen hebben met vervoer naar een bijeenkomst of activiteit, onze leden hierover contact kunnen opnemen met hun contactvrouw. De contactvrouw zorgt er dan voor dat een en ander geregeld wordt.

Interessegroepen:

 • Volksdansgroep: de volksdansgroep is 18 oktober onder leiding van Bertha Oosting uit Roden weer begonnen, het is eerst even aftasten van beide kanten of er een klik is, maar uit de reacties na de 1e les lijkt het van beide kanten goed te bevallen. 
 • Breimenu er zijn nu 3 aanmeldingen voor het oprichten van een 2e groep. Zijn er nog meer belangstellenden voor?

Zo ja, meld dit dan bij de coördinator van breimenu Ans Gramser; telefoon (0592) 291385

 • Belangstelling en coördinator literatuurclub? Eerder had onze afdeling ook een literatuurclub. Lijkt het je leuk om lid te worden van een weer nieuw op te richten literatuurclub geef dit dan door aan de secretaris Janneke Bakker, telefoon (0592) 542670 of email: vrouwenvannuvries@gmail.com. Uit de leden die zich hiervoor opgeven, wordt dan een coördinator gezocht.
 • Geïnteresseerden voor bezoek schouwburg, concert, film etc. Uit de gehouden koffietafelgesprekken dit jaar is weer naar voren gekomen dat er belangstelling is om een lijst aan te leggen van geïnteresseerden voor een bezoek aan de schouwburg, concert, film etc.  Belangstellenden kunnen zich melden bij secretaris Janneke Bakker; telefoon (0592) 542670 of email vrouwenvannuvries@gmail.com. Janneke zorgt er dan voor dat er een lijst met namen en telefoonnummer ‘achter de code’ op onze website geplaatst wordt. Als het je leuk lijkt om hiervan coördinator te worden, geef dit dan tevens door.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het ledenblad van september 2018 – no 3.

Wandelen: op donderdag 8 november wordt er gewandeld in Pesse. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Nieuwsbrief december 2018, nr. 11: komt eind november in de mailbox of in de brievenbus.

-------------

Nieuwsbrief nr.9, oktober 2018

Vrijdag 5 oktober 2018
– “Ladies Night” met “Gloria”

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

Gezellig na al die warme zomerdagen met elkaar weer filmpie kijken in de warme huiskamer waar de kachel lekker brandt en de koffie, borrel en bitterballen klaar staan. We beginnen deze herfst met de Chileense film “Gloria”. Gloria is een vrijgevochten gescheiden vrouw van 58. Haar kinderen zijn allang het huis uit. Zij besluit dat zij de rest van haar leven niet alleen wil doorbrengen en begint een relatie met Rodolfo. Haar relatie met hem gaat echter niet altijd over rozen. Kom naar De Pan vrijdagavond 5 oktober en ga mee op avontuur met Gloria.

Vrijdagavond 7 december is de laatste LadiesNight van dit jaar. Dan met de film “A Christmas Carol”, een ontroerende Disney-klassieker.

Dinsdag 9 oktober 2018 – Theemiddag – Nierdialyse thuis of in het centrum?

Aanvang: 13.30 uur – Café Onder de Linden

Tijdens deze theemiddag wordt door een verpleegkundige van Nierdialyse Centrum Groningen het thema ”Nierdialyse thuis of in het centrum” besproken.

Workshop “Bollenmand vullen”

Vorig jaar was er te weinig belangstelling voor de workshop ‘bollenmand vullen’, maar toen de leden van de tuinclub dit jaar de 1e tuin bezochten en daar prachtig gevulde bollenmanden zagen staan en er vermeld werd dat deze bollenmanden in Zuidbroek waren gemaakt, bleek dat er toch wel weer belangstelling was, daarom bieden we deze workshop nog een keer aan.

De prijs van de workshop is € 30,-. Dit is inclusief luxe bollenmand, bloembollen, potgrond, vijf viooltjes, koffie/thee, uitleg en begeleiding. Daarbij komt dan nog het reisgeld, afhankelijk van het aantal personen.

De workshops worden gegeven op dinsdagavond 20 of dinsdagavond 27 november aanvang: 19.30 uur of donderdagmorgen 15, 22 of 29 november aanvang: 9.30 uur of eventueel op zaterdagmorgen 10 of 17 november aanvang: 09.30 uur.

Voordat we deze workshop gaan plannen willen we eerst graag weten hoeveel vrouwen hier belangstelling voor hebben. Bij opgave ook vermelden naar welke dag en datum de voorkeur uitgaat.

Opgave voor 12 oktober bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580463; mail: wivanleeuwen@kpnplanet.nl

“Vrouw op Mars”

Op donderdagavond 11 oktober start BNN/VARA de 6-delige tv-serie “Vrouw op Mars” op NPO2 vanaf 20.25 uur over 100 jaar vrouwenemancipatie in Nederland.

In de laatste uitzending op donderdag 15 november verschijnen ook enkele leden van Vrouwen van Nu Vries in beeld. Deze opnames zijn gemaakt tijdens de tweede klootschietavond op 19 juni jl. op special verzoek van BNN/VARA georganiseerd en waaraan 20 leden hebben meegedaan. Voorafgaande aan het klootschieten zijn Janny Roggen en Jopie van Dalen geïnterviewd door Fidan Ekiz en tijdens het klootschieten ook nog verschillende leden.

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Lief & Leed: op 9 september is ons lid en tevens leidster van de volksdansgroep Margje Blaauw-Holman overleden, Margje was op 4 september 76 jaar geworden. Bij het afscheid op vrijdag 14 september waren heel veel leden van Vrouwen van Nu Vries aanwezig.

Nieuwe leden: met ingang van 1 oktober heten we Greetje Westera als nieuw lid en als gastlid Trientje Steunebrink van harte welkom.

Oproep aan alle leden: nogmaals het vriendelijk verzoek aan alle leden om als ze ervan op de hoogte zijn dat één van onze leden een ongeluk(je) heeft gehad, opgenomen is in het ziekenhuis, weer thuiskomt van verpleeg- of ziekenhuisopname of ziek is om dit door te geven aan je contactvrouw of de coördinator Lief en Leed, Jopie van Dalen telefoonnummer 54 14 49. Dan krijgen die leden de aandacht die ze verdienen, nu gebeurt het helaas nog te vaak dat de contactvrouw hiervan pas veel later van op de hoogte wordt gesteld.

Breimenu: helaas hebben we moeten besluiten om een wachtlijst voor de interessegroep Breimenu aan te leggen, dit in verband met de beperkte ruimte. Mochten er meerdere leden interesse hebben voor Breimenu dan kunnen we een 2e groep gaan starten, met als opzet ook deze 2e groep bij één van de leden thuis te laten houden.

Interesse? Geef je dan op bij de coördinator van Breimenu Ans Gramser, telefoon 0592 – 29 13 85.

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe: zie hiervoor de katern in het ledenblad van september 2018 – no 3.

Als bijlage treffen jullie Nieuws en informatie van het Provinciaal Bestuur Drenthe – september 2018 - aan (de leden met een emailadres hebben deze nieuwsbrief al per email ontvangen.

Agrarische dag: op dinsdag 2 oktober gaan 48 leden van onze afdeling weer genieten van de agrarische dag, deze keer in Nieuw-Buinen en omstreken.

Wandelen: op donderdag 11 oktober wordt er gewandeld in Ruinen. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Vrouwenbeurs: op donderdag 11 oktober wordt de landelijke vrouwenbeurs gehouden, deze keer in Etten-Leur. Het provinciaal bestuur Drenthe heeft voor de leden van Drenthe gratis vervoer beschikbaar gesteld.

Nieuwsbrief november 2018, nr. 10: komt eind oktober in de mailbox of in de brievenbus.

-----------
Nieuwsbrief nr. 8, september 2018

Woensdag 12 september – bijeenkomst georganiseerd door het eendagsbestuur

Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden

Kom zeker op woensdag 12 september naar de bijeenkomst georganiseerd door het eendagsbestuur (breimenu). Mis het niet, want de dames van het breimenu kunnen meer dan alleen breien!!!!

Maandag 17 september – bijeenkomst afd. Zuidlaarderveen met mw. Linda Nijlunsing – “Wildernisjaren” - leven met een pelsjager.

Aanvang: 19:45 uur - buurthuis De Zaandorre

Linda Nijlunsing vertrok in 1987 naar Alaska, waar ze trouwde met pelsjager Jim. In 1993 vloog ze met hun zoon Michael terug naar Nederland. Naast haar werk als docent heeft ze een eigen bedrijf. 
Afdeling Zuidlaarderveen is een erg kleine afdeling en zij zouden het leuk voor Linda vinden als ze een goed gevulde zaal krijgt. De kosten voor deze avond zijn € 5,- inclusief 2 kopjes koffie/thee en een drankje. Exclusief reiskosten. Opgeven voor 5 september bij secretaris Janneke Bakker, telefoon 542670 (inspreken op antwoordapparaat mag) of email: jannekebakker@planet.nl (iedereen ontvangt een bevestiging per telefoon of email), tevens doorgeven of je wilt rijden!

Dinsdag 18 september - excursie en workshop - Royal Goedewaagen

Vertrek: 13.00 uur vanaf De Brink

De workshop bestaat uit een voor geglazuurd aardewerk beschilderen, bijvoorbeeld een mok, een schoteltje of een schaaltje etc. Voor of na de workshop (ca. 2 uur) krijgen we ook een rondleiding. Kosten € 17,50 inclusief koffie/koek, exclusief kosten vervoer (afhankelijk van aantal aanmeldingen). Opgeven voor 10 september bij coördinator Ineke van Leeuwen, tel 58 04 63 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl, bij opgave ook graag doorgeven of je wilt rijden. 

Donderdag 27 september – platformactiviteit

Aanvang: 14.00 uur – Café Centraal Dorpsstraat 8 Tynaarlo

Op donderdag 27 september wordt door de afdeling Tynaarlo een platformmiddag georganiseerd voor alle leden van de Vrouwen van Nu afdelingen van de gemeente Tynaarlo. Dit evenement wordt jaarlijks om de beurt door een afdeling geregeld. Daar afdeling Tynaarlo dit jaar het 70-jarig bestaan viert organiseert afdeling Tynaarlo de platformactiviteit dit jaar. 
Doet u wel goede schoenen aan, want we gaan een eindje wandelen met ……………… Kosten € 7,- p.p. Opgave voor 20 september a.s. bij secretaris Janneke Bakker, telefoon (0592) 542670 (antwoordapparaat inspreken mag) of email: jannekebakker@planet.nl 

Vrijdag 5 oktober 2018 – “LadiesNight” met “Gloria” 

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

Gezellig na al die warme zomerdagen met elkaar weer filmpie kijken in de warme huiskamer waar de kachel lekker brandt en de koffie, borrel en bitterballen klaar staan. We beginnen deze herfst met de Chileense film “Gloria”. Gloria is een vrijgevochten gescheiden vrouw van 58. Haar kinderen zijn allang het huis uit. Zij besluit dat zij de rest van haar leven niet alleen wil doorbrengen en begint een relatie met Rodolfo. Haar relatie met hem gaat echter niet altijd over rozen. Kom naar De Pan vrijdagavond 5 oktober en ga mee op avontuur met Gloria. 
Vrijdagavond 7 december is de laatste LadiesNight van dit jaar. Dan met de film “A Christmas Carol”, een ontroerende Disney-klassieker.

Rabobank Clubkas Campagne – stem op Vrouwen van Nu Vries!!

Volgend jaar viert Vrouwen van Nu Vries het 90-jarig jubileum. Om alle kosten een beetje binnen de perken te houden heeft ook Vrouwen van Nu Vries zich aangemeld voor de Clubkas Campagne van de Rabobank. Leden van de Rabobank ontvangen per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 4 t/m woensdag 19 september kunt u uw stem uitbrengen op een vereniging en/of stichting die u een warm hart toe draagt. Ieder lid ontvangt drie stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Daarom hierbij de oproep om allemaal twee stemmen op Vrouwen van Nu Vries uit te brengen! Mocht u lid zijn van de Rabobank maar niet in het bezit van een computer, bel dan met een van onze bestuursleden, zij helpen u heel graag met het uitbrengen van uw stemmen.

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Bloemschikcursussen 2018-2019: 2 groepen in De Pan o.l.v. Carla den Uijl. De data voor groep 1 zijn op dinsdagen: 2 oktober; 6 november, 4 december; 8 januari, 5 februari en 5 maart. Voor groep 2: 9 oktober; 13 november; 11 december; 15 januari; 12 februari en 12 maart. Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per avond € 15,- voor materiaal + kosten koffie/thee. Opgave voor 22 september bij Ineke van Leeuwen, 580463 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Afhaken na 22 september dan wel verplicht de overhead betalen!

Klik & Tik, een gratis computercursus voor beginners wordt georganiseerd door de Bibliotheek. Het idee van de cursus is dat deelnemers (wel of geen lid van de Bibliotheek) in kleine groepen stapsgewijs om leren gaan met de computer. Typen, e-mailen, internetten, websites bekijken, zoeken via zoekmachine, invullen, aanvragen, downloaden etc. De gratis cursus wordt gegeven bij de Bibliotheek. Opgave bij Janneke Bakker, tel 542670 of email jannekebakker@planet.nl

Kegelclub: de kegelclub start 27 september a.s., deze 1e keer aanvang 14.30 in plaats van 13.30. Dit in verband met het 30-jarig jubileum. Na het kegelen gaan de leden van de kegelclub genieten van een buffet bij Het Wapen van Vries. De kosten hiervan zijn € 30,-, helaas is dit voor eigen rekening, want de pot is leeg! Bij verhindering graag opzeggen voor 20 september bij Hennie, telefoon 542722 of Marie telefoon 541344 of Tiesje telefoon 331777.

Activiteiten en geplande reizen van/door PB Drenthe: zie de katern in het ledenblad.

Wandelen: op donderdag 13 september wordt er gewandeld in Roden. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Nieuwsbrief oktober 2018, nr. 09: komt eind september in de mailbox of in de brievenbus.

-----------------

Nieuwsbrief nr. 7, augustus 2018

Donderdag 2 augustus – Fietsdag

Vertrek: 9.00 uur – De Brink te Vries

Het bestuur van de fietsclub heeft ook voor dit jaar een prachtige fietstocht van ca. 45 km uitgezet. Met onderweg gezellig samen aan de koffie en de lunch. Allemaal een heel gezellige fietsdag gewenst. 
Opgegeven maar toch niet mee fietsen houdt wel in dat je de kosten (lunch etc) moet betalen!

Vrijdag 3, 10, 17, 24 en 31 augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras”

Ook nog iedere vrijdagmorgen in augustus vanaf 10 uur gezellig met elkaar 2 kopjes koffie/thee drinken met appelgebak met slagroom, plakje cake of Drents Turfje op ‘t terras van café Onder de Linden voor € 6,00 p.p. Bij iets minder mooi weer op de veranda. Gewoon doen!!

Woensdag 12 september – bijeenkomst eendagsbestuur

Aanvang: 19.45 uur – Café Onder de Linden

Reserveer deze datum vast in je agenda. We laten ons verrassen door het eendagsbestuur (breimenu). Het schijnt een bijzonder leuk en gezellig programma te worden.

Maandag 17 september – bijeenkomst afd. Zuidlaarderveen met mw. Linda Nijlunsing – “Wildernisjaren” - leven met een pelsjager.

Aanvang: 19:45 uur - buurthuis De Zaandorre

Linda Nijlunsing vertrok in 1987 naar Alaska, waar ze trouwde met pelsjager Jim. In 1993 vloog ze met hun zoon Michael terug naar Nederland. Naast haar werk als docent heeft ze een eigen bedrijf.
Afdeling Zuidlaarderveen is een erg kleine afdeling en zij zouden het leuk voor Linda vinden als ze een goed gevulde zaal krijgt. De kosten voor deze avond zijn € 5,- inclusief 2 kopjes koffie/thee en een drankje. Exclusief reiskosten. Opgeven voor 5 september bij secretaris Janneke Bakker, telefoon 542670 (inspreken op antwoordapparaat mag) of email: jannekebakker@planet.nl (iedereen ontvangt een bevestiging per telefoon of email), tevens doorgeven of je wilt rijden!

Excursie en workshop - Royal Goedewaagen - dinsdag 18 september

Vertrek: 13.00 uur vanaf De Brink

De workshop bestaat uit een voor geglazuurd aardewerk beschilderen, bijvoorbeeld een mok, of een schoteltje, of een schaaltje etc. Voor of na de workshop (ca 2 uur) krijgen we ook een rondleiding. Kosten € 17,50 inclusief koffie/koek, exclusief kosten vervoer (afhankelijk van aantal aanmeldingen). Opgeven voor 10 september bij coördinator Ineke van Leeuwen, tel 58 04 63 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl, bij opgave ook graag doorgeven of je wilt rijden. 

Mededelingen: zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Lief en leed: op 30 juni is ons lid Dika Dollekamp-Sanderman overleden. Dika zou op 31 augustus 97 jaar worden en was sinds 1959 lid van Vrouwen van Nu Vries. Op 4 juli is er afscheid van Dika genomen.

Bloemschikcursussen 2018-2019: 2 groepen in De Pan o.l.v. Carla den Uijl. De data voor groep 1 zijn op dinsdagen: 2 oktober; 6 november, 4 december; 8 januari, 5 februari en 5 maart. Voor groep 2: 9 oktober; 13 november; 11 december; 15 januari; 12 februari en 12 maart. Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per avond € 15,- voor materiaal + kosten koffie/thee. Opgave voor 22 september bij Ineke van Leeuwen, 580463 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Afhaken na 22 september dan wel verplicht de overhead betalen!

Wijziging contactvrouw: Marianne Eggenhuizen is gestopt als contactvrouw, Marianne heeft tijdens het koffiegesprek afscheid van haar leden genomen. Janneke Bakker neemt het van haar over.

Klik & Tik, een gratis computercursus voor beginners wordt georganiseerd door de Bibliotheek. Het idee van de cursus is dat deelnemers (wel of geen lid van de Bibliotheek) in kleine groepen stapsgewijs om leren gaan met de computer. Typen, e-mailen, internetten, websites bekijken, zoeken via zoekmachine, invullen, aanvragen, downloaden etc. De gratis cursus wordt gegeven bij de Bibliotheek. Opgave bij Janneke Bakker, tel 542670 of email jannekebakker@planet.nl

PR: wie wil en voelt ervoor om wekelijks een stukje over Vrouwen van Nu voor de Vriezer Post te schrijven, Janny Roggen schrijft binnenkort haar 500e!!! artikel en stopt daarna. Vind je het leuk om artikelen of stukjes etc te schrijven? Meld je dan aan bij de secretaris Janneke Bakker.

Spelmorgen: oproep voor aanmeldingen voor de spelmorgen, op het moment heeft de spelmorgen nog maar 12 leden, graag aanmelden bij Aly Been, telefoon 542479 of kom gezellig de 1e keer na de zomervakantie op donderdag 6 september, aanvang: 9.30 uur in achterzaal Café Onder de Linden.    

Klootschieten: er is een vraag gekomen of het klootschieten niet vaker georganiseerd kan worden, omdat het zo’n leuke en gezellige bezigheid is. Minimaal 2x per jaar 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. Vraag: wie wil coördinator klootschieten worden? Graag melden bij de voorzitter Janneke Bakker, telefoon 542670, mobiel 06-22665305 of jannekebakker@planet.nl

Activiteiten en geplande reizen van/door PB Drenthe: zie ook de katern in het ledenblad Vrouwen van Nu.

Wandelen: op donderdag 9 augustus wordt er gewandeld in Vledder. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com

Commissie Cultuur Drenthe: excursie naar Leeuwarden culturele hoofdstad op dinsdag 25 september. Op eigen gelegenheid naar Leeuwarden. Programma: 13.45 uur aanwezig zijn bij de Blokhuispoort, 14.00 uur rondvaart met een praam, daarna koffie met gebak en rondleiding door Blokhuispoort gevangenis. Duur ca. drie uur. Kosten excursie € 24,50. Aanmelden voor 1 september bij Alberta Bartelds bij voorkeur per email: alberta.bartelds@planet.nl of tel 0591-301415. Tip voor de ochtend: Escher tentoonstelling in het Fries museum (museumjaarkaart), tip voor thuis online museum Blokhuispoort.

Nieuwsbrief september 2018, nr. 08: komt eind augustus in de mailbox of in de brievenbus.

---------

Nieuwsbrief nr. 6, juni/ juli 2018

Vrijdag 1 juni – LadiesNight – “Still Alice”

Aanvang: 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan

Al weer de laatste filmavond voor de zomervakantie. Deze keer de film “Stil Alice”. Alice is getrouwd, moeder en hoogleraar. Bij haar wordt Alzheimer vastgesteld. We zien een hartverscheurend en inspirerend portret over een onafhankelijke sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die zij ooit was. Een bijzondere film die gewaardeerd werd met o.a. een Oscar, Golden Globe en Bafta. Na de zomermaanden staat de eerstvolgende LadiesNight op vrijdagavond 5 oktober op het programma, met de film “Gloria”, een zoektocht naar de ware liefde en een feest om naar te kijken. 

Dinsdag 19 juni – “extra klootschieten voor opname BNNVARA”

Aanvang 19.00 uur – café Onder de Linden

Na afloop van het klootschieten op 15 mei jl. werd geopperd om dit iedere maand te gaan doen. Toen we het verzoek kregen van BNNVARA om mee te werken aan de tv-serie 100 jaar vrouwen- emancipatie ‘Vrouw op mars’ of we nog een keer klootschieten zouden willen organiseren hebben we hier direct positief op geantwoord. Tijdens het klootschieten doet ook Fidan Ekiz mee en zij gaat tijdens het klootschieten diverse deelnemers interviewen over hun lidmaatschap door de jaren heen, wat het hen gebracht heeft etc. Vooraf worden hiervoor een paar vrouwen telefonisch benaderd.   

Reservedatum: dinsdag 10 juli. Aangezien het fantastisch zou zijn dat er deze keer heel veel vrouwen aan het klootschieten deelnemen, vragen we jullie je deze keer hiervoor van tevoren op te geven. Dat kan bij Janneke Bakker, tel 542670 of email jannekebakker@planet.nl   

Woensdag 20 juni – “Gast van de Staten”

Aanvang: 11.15 uur – Provinciehuis Assen

We hebben een uitnodiging gekregen voor ‘een kijkje achter de schermen van het Drents parlement’. Tijdens Gast van de Staten ontvangen twee Statenleden ons in een informele sfeer in het provinciehuis in Assen. Zij vertellen ons meer over het Drents parlement: van de geschiedenis van het bestuur tot aan de taken van de provincie. Aansluitend een gezamenlijke lunch, waarbij alle ruimte is om met de Statenleden in gesprek te gaan. Daarna wonen we de start van een Statenvergadering bij + rondleiding door het provinciehuis. Programma: 11.15 uur ontvangst met koffie/thee en kennismaking met de Statenleden; 11.30 uur presentatie over het Drents parlement door de Statenleden; 12.00 uur lunch; 13.00 uur Statenvergadering; 13.30 uur rondleiding door het provinciehuis. Er zijn geen kosten aan verbonden en er  zijn 25 plaatsen voor ons gereserveerd. Als er meer aanmeldingen zijn, gaan we loten. Opgave voor 8 juni bij Janneke Bakker, tel 542670 of email jannekebakker@planet.nl

Vrijdagen in juli en augustus – ”Leut en Teut op ’t Terras”

Iedere vrijdagmorgen in juli en augustus vanaf 10 uur gezellig met elkaar 2 kopjes koffie/thee drinken met appelgebak met slagroom op ‘t terras van café Onder de Linden voor € 6,00 p.p. Bij iets minder mooi weer op de veranda. Kom je ook ‘leuten en teuten’ op de vrijdagmorgen? Gewoon doen!!

Donderdag 2 augustus - “Fietsdag”

Een gezellig dagje met elkaar fietsen en samen aan de koffie en de lunch. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf de Brink in Vries voor een fietstocht van ongeveer 45 km. Terug in Vries zo tegen 17.00 uur. Kosten: ca € 22,-. Opgeven voor 19 juli bij Geesje Mulder, coördinator fietsclub, tel. 543487 of jmulderhbb@yahoo.com of b.g.g. bij Hennie Wekema tel. 542979. Opgegeven maar toch niet mee fietsen houdt wel in dat je de kosten (lunch etc) moet betalen!

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries

Lief en leed: op 9 mei is Roelie Steenbergen-Hartlief plotseling overleden. Roelie was 4 maart 83 jaar geworden en was sinds 1962 lid van Vrouwen van Nu Vries. Op 15 mei hebben we afscheid van Roelie genomen.

Nieuw gastlid: met ingang van 1 juni wordt Jannie Homan-de Jong gastlid bij afdeling Vries. Jannie is lid van afdeling Donderen-Bunne-Winde.

Bloemschikcursussen 2018-2019: 2 groepen in De Pan o.l.v. Carla den Uijl. De data voor groep 1 zijn op dinsdagen: 2 oktober; 6 november, 4 december; 8 januari, 5 februari en 5 maart. Voor groep 2: 9 oktober; 13 november; 11 december; 15 januari; 12 februari en 12 maart. Kosten overhead: eenmalig, afhankelijk van het aantal deelnemers; kosten per avond € 15,- voor materiaal + kosten koffie/thee. Opgave voor 22 september bij Ineke van Leeuwen, 580463 of email: wivanleeuwen@kpnplanet.nl. Afhaken na 22 september dan wel verplicht de overhead betalen!

Nieuwsbrief augustus 2018, nr. 07: komt eind juli in de mailbox of in de brievenbus.

Aanbod provinciale activiteiten: (ieder afdelingslid kan aan deze activiteiten deelnemen.) Zie katern ‘Drenthe’ in het Ledenblad en/of raadpleeg de website: www.vrouwenvannu.nl/drenthe

Agrarische excursiedag 2018 op woensdag 3 oktober (voorkeur) of dinsdag 2 oktober (reserve). Zie nieuwsbrief nr. 5 mei 2018 voor uitgebreide tekst. Opgave uiterlijk zondag 10 juni bij Janny Roggen, agrarisch coördinator, 06-20307033 of jannyroggen@xs4all.nl (b.g.g. 0592-541449 Jopie van Dalen). De penningmeester van Vrouwen van Nu Vries int eind juli 2018 het bedrag van € 38,00 via incasso van je bankrekening. Vanaf 10 juni a.s. is je aanmelding definitief.

Vrouwen van Nu Beurs: Op donderdag 11 oktober vindt de Vrouwen van Nu Beurs plaats, het provinciaal bestuur van Drenthe stelt gratis busvervoer beschikbaar. Nadere informatie volgt.

Wandelen: op donderdagmorgen 14 juni wordt er gewandeld in Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen. Donderdag 12 juli in Zuidlaren en donderdag 9 augustus in Vledder. Informatie en opgave bij Hennie Wekema, tel (0592) 542979, mail jenhwekema@gmail.com

------------

Nieuwsbrief nr. 5 mei 2018
Dinsdag 15 mei – Excursie naar Hillig Meer

Vertrek: 13.30 uur – vanaf de Brink naar Eext

Op 15 mei worden we verwacht bij natuurbegraafplaats Hillig Meer, voor een rondleiding van 1 à 1,5 uur over de begraafplaats. Aansluitend is er een kopje koffie met wat lekkers. Aan deze middag zijn, behalve reisgeld, geen kosten verbonden. Een gift voor de pot natuur is altijd welkom.

Er bestaat de mogelijkheid tot het inzetten van het elektrische wagentje, dus ook even doorgeven als je slecht ter been bent. Bij opgave ook doorgeven of men wil rijden. Opgave voor 8 mei bij Ineke van Leeuwen, tel (0592) 58 04 63; mail wivanleeuwen@kpnplanet.nl

 

Dinsdag 15 mei 2016 – ”Een avondje klootschieten of spelletjes spelen”

We gaan met elkaar weer een avondje met de kloten, de ballen, de harken en de brikken bewegen. En ondertussen gezellig even bijpraten en met elkaar genieten van een mooie en gezellige avond. Aanvang

19.00 uur bij café “Onder de Linden”. Kosten € 5 all-in. Je hoeft je niet op te geven! Kom en doe mee!

Bij afgelasting wordt het avondje verplaatst naar 22 mei.

 

Donderdag 17 mei – Provinciale wandeldag in Vries

Deze keer heeft Vrouwen van Nu Vries de organisatie van de provinciale wandeldag weer op zich genomen. De wandelclub heeft prachtige routes uitgezet van 8 en 12 km. Ontvangst is tussen 9.30 en 10.30 uur in Café Onder de Linden in Vries. De kosten bedragen € 7,00 incl. koffie/thee met koek, een heerlijke traktatie onderweg en na afloop soep met een kadetje. Je hoeft geen lid te zijn van onze wandelclub om deel te nemen. Kom gezellig meelopen en geef je voor 10 mei op bij Hennie Wekema, tel. 542979 of email: jenhwekema@gmail.com. Zie ook de bijgevoegde uitnodiging.

 

Woensdagavond 23 mei 2018 - “Workshop Hanging Basket maken”

Ook dit jaar weer baskets met planten vullen onder leiding van Pieter Uffen van Bloem & Zo, Hoofdweg 21, Eelde. De workshop begint om 19.30 uur bij Bloem & Zo. Kosten: € 25,- incl. basket, plantmateriaal en koffie/thee met iets lekkers en tot slot een glaasje. En daarna weer de hele zomer genieten van een weelderig bloeiende basket. Opgeven uiterlijk vrijdag 18 mei bij de agrarisch coördinator: jannyroggen@xs4all.nl of 06-20307033 (b.g.g. 0592-541449 Jopie van Dalen)

 

Vrijdagavond 1 juni 2018 – LadiesNight – “Still Alice”

Aanvang: 19.45 uur – in de huiskamer van De Pan

Al weer de laatste filmavond voor de zomervakantie. Deze keer de film “Stil Alice”. Alice is getrouwd, moeder en hoogleraar. Bij haar wordt Alzheimer vastgesteld. We zien een hartverscheurend en inspirerend portret over een onafhankelijke sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die zij ooit was. Een bijzondere film die gewaardeerd werd met o.a. een Oscar, Golden Globe en Bafta.

Na de zomermaanden staat de eerstvolgende LadiesNight op vrijdagavond 5 oktober op het programma. Dan kunnen we ook weer in huiselijke sfeer genieten van koffie of thee met koek en de borrel met de bitterballen. En natuurlijk van de film “Gloria”, een zoektocht naar de ware liefde en een feest om naar te kijken.

 

Agrarische Excursiedag 2018: op woensdag 3 oktober (voorkeur) of dinsdag 2 oktober (reserve). De organisatie kiest voor ons een van deze twee dagen. Dus bij aanmelden er aan denken dat je beide dagen moet kunnen en dus ook die dagen vrij houden. Aanmelding kan alleen bij en via de agrarisch coördinator van de afdeling. Kosten € 38,00 pp. incl. koffie/thee en lunch. Speciaal dieet doorgeven bij aanmelding. Opgave uiterlijk zondag 10 juni as bij Janny Roggen, agrarisch coördinator, 06-20307033 of jannyroggen@xs4all.nl (b.g.g. 0592-541449 Jopie van Dalen). De penningmeester van Vrouwen van Nu Vries int eind juli 2018 het bedrag van € 38,00 via incasso van je bankrekening. Vanaf 10 juni a.s. is je aanmelding definitief.

Opgeven voor de agrarische dag betekent ook gezamenlijk reizen met de bus vanuit Vries naar Verenigingsgebouw “Het Tussendiep” in Nieuw Buinen. De bus vertrekt vanaf de Sporthal in Vries. Kosten busvervoer zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Thema is dit jaar “Rondom de kerk, veen, zand en zon zorgen voor werk”. Programma: 9.00 uur ontvangst in Nieuw Buinen, daarna bezoek bloembollenteler Wollerich in Drouwenermond, akkerbouw- en energieopslagbedrijf De Jong in Odoorn, aardewerkfabriek/museum Royal Goedewagen in Nieuw Buinen en het Glasmuseum in Nieuw Buinen. Tussen de middag een lunch en afsluiting van de dag rond 16.00 uur. Deelnemen is voor eigen risico. De afdeling Zuidlaarderveen kan weer met ons meereizen indien wij plaats over hebben en zij op dezelfde dag deelnemen.

 

Mededelingen:        zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries 

Koninklijke Onderscheiding. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd ons lid Gea Hazenberg te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Volledig tot Gea’s verrassing en verbazing werd zij

door burgemeester Thijssen gedecoreerd in de Bonifatiuskerk in het bijzijn van haar familie, vrienden en vertegenwoordigers van diverse organisaties waaronder Vrouwen van Nu Vries.  Ook Vrouwen van Nu

Vries is net als Gea trots en blij met deze toegekende eer. 

Contactvrouw gezocht: wegens persoonlijke omstandigheden stopt Marianne Eggenhuizen per 1 juli met contactvrouw zijn, wie van de vrouwen waarvan Marianne contactvrouw is wil dit van haar overnemen? Graag melden bij voorzitter Janneke Bakker, tel 542670 of 06-22665305

Activiteiten en geplande reizen van/door PB Drenthe:  zie ook de Drentse  katern in het ledenblad van Vrouwen van Nu.

Nieuwsbrief juni/juli/augustus 2018, nr. 06: komt eind mei in de mailbox of brievenbus.

 

--------

Nieuwsbrief nr. 4, april 2018

Vrijdag 6 april – LadiesNight 

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries. 
Gezellig na de Paasdagen met elkaar uitbuiken en ondertussen weer een filmpie kijken in de warme huiskamer waar de kachel lekker brandt en de koffie klaar staat. We beginnen deze lente met de film “The Light Between Oceans”. Een hartverscheurend drama  waarin we vuurtorenwachter Tom en zijn vrouw Isabel ontmoeten. Zij wonen op een eiland in West-Australië. Op een dag spoelt er een roeiboot aan en hun leven neemt een andere wending totdat …… Kom naar De Pan vrijdagavond 6 april en ga mee op avontuur.

Vrijdagavond 1 juni is de volgende LadiesNight. Dan met de film “Still Alice”, een hartverscheurend portret over een onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de persoon die zij ooit was.

Dinsdag 10 april – Workshop Origami 
Aanvang: 19.30 uur – De Pan 
Op 10 april gaan we d.m.v. origami mooie bloemen maken onder leiding van Hanneke Collard. 
Kosten ca.  € 10,- afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten twee keer koffie/thee met koek/cake/koekje € 3,-  Opgeven voor 30 maart bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel (0592) 580462; mail wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Woensdag 18 april – Bijeenkomst met Jeanet Landman + tentoonstelling eigen werkstukken. 
Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden

Tentoonstelling 
’s Morgens van 11.00 tot 12.00 uur kan ieder lid weer eigen werk in het café inleveren voor de tentoonstelling van eigen werk en/of hobby. Ook dingen gemaakt tijdens workshops en cursussen zijn van harte welkom!!

Bijeenkomst 
Een hartverwarmende verhalenvoorstelling over Sofia Tolstoj door Jeanet Landman. Daarnaast neemt Jeanet ook eenvoudige instrumenten mee zoals een milltone en een oceandrum.

Donderdag 19 april – Inspiratiebijeenkomst

Aanvang: 13.00 uur – Provinciehuis Drenthe in Assen 
Samen met het project “Vrouwen Kiezen in Drenthe” wordt een bijzondere middag georganiseerd in het provinciehuis onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Het wordt een middag met een zeer gevarieerd programma met o.a. diverse workshops. Deze workshops worden onder meer verzorgd met medewerking van Hedy d’Ancona, Gertien Beijering (De Gunfactor Verhoger), Marije Gerdes (Dap-Styling), Marie-Anne van Reijen (Zij spreekt) en Marike Broekema (Puur Zang). 
Ook komt een aantal onderdelen van de provinciale vergadering van Vrouwen van Nu Drenthe aan de orde. Zoals de uitreiking van de Daisy Storkprijs door haar zoon Ronald Stork. De middag eindigt gezellig met een hapje en drankje. 
Belangstellenden hiervoor kunnen zich alvast melden bij Janneke Bakker, per telefoon of email (zie onderaan deze nieuwsbrief), zodra de officiële uitnodiging binnenkomt stuur ik je die dan door.

Mededelingen:  zie ook onze website:       www.vrouwenvannu.nl/vries 

Lief en leed: helaas zijn binnen 3 weken vier van onze leden overleden, op 28 februari Janna Smeding-Vos; op 7 maart Tinie Schuiling-Nijhof; op 9 maart Sientje Lutgers en op 21 maart Froukje Jager-Mulder. Janna was 21 jaar lid van Vrouwen van Nu Vries, Tinie 66 jaar, Sientje 60 jaar en Froukje 19 jaar. 
Tijdens de verschillende plechtigheden hebben we afscheid van Janna, Sientje, Tinie en Froukje  genomen.

Nieuw lid: Marlene Voors van Santen heeft zich als nieuw lid aangemeld.

Wandelen: op donderdag 12 april wordt er gewandeld in Gieterveen. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com   

De wandeldag in mei vindt op 17 mei plaats in Vries. (10 mei is Hemelvaart)

Museumclub: gaat dinsdag 3 april de hele dag naar Amsterdam; vertrek in overleg.

Activiteiten en geplande reizen van/door PB Drenthe:  zie ook de katern in het ledenblad Vrouwen van Nu.

Kenniscentrum Handwerken en textiele werkvormen: expositie handwerken & textiele werkvormen op 12 & 13 april in Meursinge; Hoofdstraat 48 te Westerbork. Open van 10.30 tot 17.00 uur, entree leden € 4,- (op vertoon ledenpas) en € 5,- niet leden.

Commissie Vrouwenstreken – workshop ‘hundertwasser’ bij Marion Mencke in Noord-Sleen op woensdag 18 april van 9.30 tot 12.00 uur. Adres: Kampakkers 12, Noord-Sleen. Kosten € 25,-. Opgave voor 11 april bij: Aly Klaren; alyklaren@hotmail.com of 06-15481149.

Commissie Cultuur nodigt u van harte uit voor een dagexcursie naar ‘s Hertogenbosch op dinsdag 12 juni. Vertrek 7.15 uur per bus vanaf Bonte Wever Assen, onderweg koffie/thee met cake. Stadswandeling in Den Bosch en Bezoek aan de De Gruyterfabriek (let op: tijdens deze rondleiding zijn een flink aantal trappen te beklimmen). Koffietafel met soep en kroket en ca. 2 uur vrije tijd in Den Bosch, verwachte terugkomst in Assen ca 21.00 uur. Kosten € 60,-. Aanmelden bij: Alberta Bartelds; alberta.bartelds@planet.nl of 0591-301415 vóór 1 mei a.s. Maximaal 50 personen. Vol is vol.

Nieuwsbrief mei 2018, nr. 05: komt eind april in de mailbox of in de brievenbus.

--------
Nieuwsbrief no. 3, maart 2018

Vrijdag 2 maart – aftrap Vrouwenweek; thema: Kleurrijk, hoe kleur jij?

De Vrouwen van Nu Vrouwenweek wordt op vrijdag 2 maart afgetrapt met het Vrouwenweek Event om 16.00 uur in “Zaalverhuur 7” te Utrecht en duurt tot ca. 20.30 uur. Er worden gesprekken gevoerd met de vijf genomineerde Verschilmakers en aan één van hen wordt de Verschilmaker Award 2018 uitgereikt. Er is een walking diner, een inspirerend verhaal over het Zambia project en je kunt luisteren naar muziek van singer/songwriter Anna Fernhout en naar een speciaal lied voor Vrouwen van Nu en voor jou!! Op de landelijke website (http://vrouwenvannu.nl) kun je stemmen op één van de genomineerde vrouwen. Op die site staat ook het programma vermeld en kun je een ticket kopen voor € 19,50 (is inclusief walking diner). Lukt het kopen van een ticket niet bel dan even met secretaris Janneke Bakker, zij helpt je met alle plezier. Iedereen is van harte welkom.

Vrijdag 9 maart –“Ladies Night Internationale Vrouwendag”

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

Speciaal ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag gaan we samen kijken naar “Kenau” onder het genot van thee, koffie, borrel en ballen. Kenau Hasselaer is een strijdbare vrouw uit Haarlem die na het verlies van haar jongste dochter besluit om met een vrouwenleger de wapens op te pakken tegen de Spanjaarden.

Woensdag 14 maart – Bijeenkomst met contactvrouwen en coördinatoren, Aanvang 19.45 uur – De Pan

Alle contactvrouwen, coördinatoren en bestuursleden overleggen met elkaar, uitnodiging volgt.

Maandag 19 maart – Bijeenkomst met Jan Germs  
Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden 
Een aovend in het Drèents en over het Drèents: met verhaolen, aordige dinger over de taol en nog veul meer.

Dinsdag 20 maart – Workshop Paasstuk maken   
a
anvang: 19.30 uur – De Pan 
Carla den Uijl heeft weer iets mooi bedacht als Paasbloemstuk. Minimumaantal deelneemsters 10, maximaal 25 deelneemsters. Kosten: afhankelijk van het aantal deelneemsters, maar max  € 18,-, inclusief het bloemschikmateriaal. Kosten koffie/thee met koek/cake/koekje € 3,- . Opgeven voor 16 maart bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580462; wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Dinsdag 10 april – Workshop Origami ,Aanvang: 19.30 uur – De Pan 
Op 10 april gaan we d.m.v. origami mooie bloemen maken onder leiding van Hanneke Collard. Kosten ca.  € 10,- afhankelijk van het aantal deelnemers. Kosten twee keer koffie/thee met koek/cake/koekje € 3,-  Opgeven voor 30 maart bij cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel (0592) 580462; mail wivanleeuwen@kpnplanet.nl

Mededelingen:       zie ook onze website:            www.vrouwenvannu.nl/vries 

Breimenu: Voor de interessegroep ‘breimenu’ hebben zich twee leden gemeld. De huidige groep bestaat uit 12 leden en dat is eigenlijk voor een ‘handwerkgroep’ meer dan voldoende omdat er vaak samen aan één werkstuk wordt gewerkt en anders de communicatie etc. slecht gaat verlopen. 
Daarom hierbij een oproep aan alle leden om als er interesse is voor een ‘tweede handwerkgroep/breimenu” zich bij het secretariaat te melden. Dan gaan we samen in overleg met de al bestaande interessegroep bekijken hoe we dit kunnen inkleden.

Bijeenkomst met Nahid Serdegian in januari: tijdens de bijeenkomt heeft Nahid beloofd om de recepten van de Iraanse Nieuwjaarskoekjes en de overheerlijke borrelhapjes te mailen, dat heeft even geduurd, maar ze zijn ondertussen ontvangen. Het secretariaat moet een en ander nog even goed op papier zetten en dan worden de recepten naar alle leden gemaild. De leden die geen mailadres hebben maar wel graag de recepten willen ontvangen moeten dit even bij het secretariaat melden dat krijgen zij de recepten op papier.

Donderdag 8 maart 2018 –“Internationale Vrouwendag”  
Provinciale wandeling in Uffelte - op 8 maart is het 10 jaar geleden dat de 1ste provinciale wandeling werd gehouden in Uffelte. En nu precies 10 jaar later wordt deze populaire wandeling weer in Uffelte  georganiseerd. Het is 120ste wandeling!! Het geeft een feestelijk tintje aan de Internationale Vrouwendag.

Borger Vrouwendag - is op 8 maart van 12.00 tot 22.00 uur in Het Anker, Hoofdstraat 13 in Borger. Vrouwen van Nu Borger organiseert voor het 2de jaar op Internationale Vrouwendag deze beurs. Met o.a. proeverijen, workshops, modeshow, presentaties en een Vrouwen van Nu Plein. Het afgelopen jaar kwamen er maar liefst 700 bezoekers op af. De entree is €2, inclusief een drankje met wat lekkers en een lootje voor de verloting. 
Het lijkt ons handig dat de vrouwen die hier naar toe gaan dit voor 5 maart te melden bij het secretariaat dan wordt bijgehouden wie er allemaal naar toe gaan dan krijgen ze 5 maart ’s avonds  te horen wie er allemaal naar toe gaan en kunnen ze eventueel afspreken om samen te reizen.

Vrouwen Kiezen – op 8 maart organiseren Vrouwen Kiezen en Europa’s Rafelende Randen in het provinciehuis in Assen een inspirerende bijeenkomst. Met vier internationale kopstukken op het gebied van vrouwenrechten: Rusudan Gotsiridze, Georgië; Maia Melikidze, Georgië; Delfina Hoxha, Albanië; Nataliia Evdokimova, Rusland. De voertaal is Engels. Aanvang: 13.30 uur en om 17.00 uur Buffet. Volledige programma op te vragen bij de secretaris. Aanmelden kan t/m 28 februari via www.drenthe.nl/vrouwenkiezen

Nieuwsbrief april 2018, nr. 04: komt eind maart in de mailbox of in de brievenbus.

---------
Nieuwsbrief nr. 2, februari 2018

Vrijdag 2 februari 2018
–“Ladies Night” met “Eat, Pray, Love”

Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

Ook al ligt er ijs en sneeuwt het witte vlokken: de LadiesNight gaat altijd door, want binnen in de huiskamer van De Pan brandt de kachel en staat de koffie klaar. We beginnen in het nieuwe LadiesNight-jaar op vrijdagavond 2 februari met de film “Eat, Pray, Love”. Julia Roberts speelt hierin de rol van Liz. Liz gelooft dat er meer is dan huisje boompje beestje, neemt een radicale stap en gaat op avontuur. Op haar zoektocht naar zichzelf komt zij terecht in Italië, India en Bali.

Op verzoek van de vele vrouwen die in december jl. aanwezig waren bij de LadiesNight draaien we in de Vrouwenweek 2018 de film “Kenau” in het kader van Internationale Vrouwendag op vrijdagavond 9 maart 2018.

Donderdag 15 februari – Themadag - “Eten is weten en weten is eten”.

Van 9.30 tot 16.00 uur in De Molenhoeve; Echtenseweg 15 te Hoogeveen. 
De provinciale agrarische commissie organiseert deze dag voor alle leden van de Drentse afdelingen. Er worden presentaties gegeven door “Darling Ingrediënts International” over de natuur een tweede leven geven, door oprichter van Boerenburgertweet Caroline van der Plas en door kok Nel Schellekens, schrijver van het boek “van kop tot kont”. 
Deelname kost € 22,50 inclusief koffie en lunch.  
Aanmelden voor 12 februari indien mogelijk via email agrarischecommissiedrenthe@gmail.com, vol=vol. Eventuele dieetwensen graag in de mail doorgeven. 
Informatie bij agrarisch coördinator Vrouwen van Nu Vries Janny Roggen, 0592-559323 of b.g.g. Jopie van Dalen 0592-541449.

Woensdag 21 februari 2018 – Afdelingsvergadering en Jan Zuurd

Op 21 februari gaan we terugblikken op het jaar 2017, zoals we dat officieel horen te doen. Ook gaan we de jubilarissen in het zonnetje zetten. De stukken voor deze vergadering ontvangen jullie uiterlijk 10 dagen van tevoren in de brievenbus of per e-mail.

Maar ….. er heeft zich nog maar één lid aangemeld voor een bestuursfunctie, maar dat kan nog tot aan het begin van de vergadering. 
Stand van zaken: Annie Kaput treedt af; Trijnie Polling heeft al 8 jaar achter de rug (en zou al in 2016 reglementair aftreden) en Janneke Bakker is al sinds 2009 bestuurslid (en zou al in 2015 reglementair aftreden). Dus …. denk er nog eens over na of onze afdeling besturen niet iets voor jou is!

Jan Zuurd komt als afsluiting van de avond vertellen over zijn bezigheden als schrijver, weerman en klompenmaker.

Vrijdag 2 maart – aftrap Vrouwenweek; thema: Kleurrijk, hoe kleur jij?

De Vrouwen van Nu Vrouwenweek wordt op vrijdag 2 maart afgetrapt met het Vrouwenweek Event om 16.00 uur in “Zaalverhuur 7” te Utrecht en duurt tot ca. 20.30 uur. Er worden gesprekken gevoerd met de vijf genomineerde Verschilmakers en aan één van hen wordt de Verschilmaker Award 2018 uitgereikt. Er is een walking diner, een inspirerend verhaal over het Zambia project en je kunt luisteren naar muziek van singer/songwriter Anna Fernhout en naar een speciaal lied voor Vrouwen van Nu en voor jou!! Op de landelijke website (http://vrouwenvannu.nl) kun je stemmen op één van de genomineerde vrouwen. Op die site staat ook het programma vermeld en kun je een ticket kopen voor € 19,50 (is inclusief walking diner). Lukt het kopen van een ticket niet bel dan even met secretaris Janneke Bakker, zij helpt je met alle plezier. Iedereen is van harte welkom.

Mededelingen: zie ook onze website:      www.vrouwenvannu.nl/vries 

Nieuwe gastleden:  tijdens de bijeenkomst op maandag 22 januari hebben we de nieuwe gastleden (zijn lid in Tynaarlo): Thea Bakker; Egberdina Grelling en Frederiek Meertens welkom geheten. Ook Annelike Brinkman uit Tynaarlo heeft zich als gastlid aangemeld, Annelike is lid geworden van de museumclub.

Wandelen: op donderdag 8 februari wordt er gewandeld in Wijster. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com   

Museumclub: gaat op zaterdag 10 februari de hele dag naar Tilburg; vertrek in overleg.

De Pont: “weerzien” (jubileumtentoonstelling) en TextielMuseum: “Dutch Design” en “1920 Jazz Age”

Nieuws en informatie van het provinciaal bestuur Drenthe voor leden en besturen van de Drentse afdelingen – januari 2018: is als bijlage bijgesloten!

Activiteiten en geplande reizen van/door PB Drenthe:  zie de informatie in het ledenblad Vrouwen van Nu, 77e jaargang – december 2017 – nr 5.

Commissie Vrouwenstreken – workshop ‘portret tekenen’ op dinsdag 13 februari, van 9.30 tot 12.00 uur in De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Westerbork. Kosten € 15,- (inclusief koffie/thee en materiaal). Opgeven voor 10 februari bij: Geertje Schonewille; schonewille-g@kpnmail.nl of telefonisch 0524 552549. Bij opgaaf afdeling en telefoonnummer vermelden! 
Tevens oproep van de commissie vrouwenstreken: wie komt onze commissie versterken? Het gaat om 4 workshops per jaar, als het zo doorgaat moet er weer een commissie stoppen; dat laten jullie toch niet gebeuren.

Vrouwen van Nu Vrouwenweek; thema: Kleurrijk, hoe kleur jij?  2 t/m 11 maart

Nieuwsbrief maart 2018, nr. 03: komt eind februari in de mailbox of in de brievenbus.

-------
Nieuwsbrief nr. 1 - januari 2018

Maandag 22 januari 2018 – bijeenkomst met Nahid Serdagian 

Aanvang 19.45 uur – Café Onder de Linden

Nahid Serdagian vertelt ons haar levensverhaal door middel van verhalen over de achtergronden van haar familie, het Iraanse Koningshuis, de Iraanse Revolutie, de oorlog tussen Irak en Iran en over haar vertrek naar Nederland, waar ze haar draai moest vinden. Ook vertelt ze iets over de traditie van het Iraanse Nieuwjaar en over de Iraanse keuken.
Daarbij neemt ze iets mee voor bij de koffie en een lekker hapje voor bij de borrel.Tijdens deze 1e bijeenkomst in januari toosten we met elkaar op het jaar 2018!

Woensdag 31 januari – workshop “Tekst op spiegel plakken”   Wijziging ten opzichte van het jaarprogramma, daar staat dinsdag 30 januari vermeld.

Aanvang: 19.30 uur – bij Karla Hoenderken thuis

Op 31 januari gaan we een spiegel bewerken! Dit doen we door middel van teksten. Misschien heb je zelf een mooie spreuk/slogan, anders heeft Karla deze wel. Mooi om cadeau te geven of voor Valentijnsdag. De kosten voor deze workshop bedraagt € 22,50 (inclusief koffie/thee met iets lekkers). Het aantal vrouwen dat per keer kan meedoen aan de workshop is 6, mochten er zich meer vrouwen opgeven dan plannen we – in overleg – extra data. Opgave voor 23 januari bij onze cursuscoördinator Ineke van Leeuwen, tel. (0592) 580462; mail: wivanleeuwen@knpplanet.nl

Vrijdag 2 februari 2018 –“Ladies Night” met “Eat, Pray, Love”  ,Aanvang 19.45 uur – huiskamer van De Pan – Vries.

Ook al ligt er ijs en sneeuwt het witte vlokken: de LadiesNight gaat altijd door, want binnen in de huiskamer van De Pan brandt de kachel en staat de koffie klaar. We beginnen in het nieuwe LadiesNight-jaar op vrijdagavond 2 februari met de film “Eat, Pray, Love”. Julia Roberts speelt hierin de rol van Liz. Liz gelooft dat er meer is dan huisje boompje beestje, neemt een radicale stap en gaat op avontuur. Op haar zoektocht naar zichzelf komt zij terecht in Italië, India en Bali. 
Op verzoek van de vele vrouwen die in december jl. aanwezig waren bij de LadiesNight draaien we in de Vrouwenweek 2018 de film “Kenau” in het kader van Internationale Vrouwendag op vrijdagavond 9 maart 2018.

Mededelingen:  zie ook onze  website: www.vrouwenvannu.nl/vries 

- nieuw lid en gastlid af: met ingang van 1 januari heten we Roelie Oostebring-Buiter als nieuw lid van harte welkom. Roelie was lid van de afdeling Tynaarlo. Helena Holt is per 1 januari vast lid van onze afdeling en geen gastlid meer.

- nieuw bankrekeningnummer: geef dit dan door aan secretaris Janneke Bakker, tel. 0592-542670 of tel/whatsapp 06-22665305; mail: jannekebakker@planet.nl of vrouwenvannuvries@gmail.com

- de contributie 2018: wordt eind januari 2018 via incasso van je bankrekening afgeschreven. De ledenraad heeft de contributie voor 2018 vastgesteld op € 51,50. Van dit bedrag gaat 52% = € 26,80 naar de afdelingskas van Vries, 14,4% = € 7,40 naar de provinciale kas en 33,6% = € 17,30 naar de landelijke kas.

- nieuw adres?: graag bij verhuizing het nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat.

- lief en leed:  aan de leden het verzoek om aan de coördinator lief en leed (Jopie van Dalen, tel 541449) en/of aan je contactvrouw door te geven als je weet dat een van onze leden ziek is, iets te vieren heeft of uitziet naar een bezoekje. Aandacht voor elkaar is belangrijk!   

- wandelen: op donderdag 11 januari in Beilen. De start is bij Sportpark Noord-west, Eursingerweg 14; 9411 BB  Beilen. Ontvangst vanaf 9.30 tot 10.00 uur, afstanden van 8 en 12 km. Opgave bij Hennie Wekema, tel 0592- 542979, mail jenhwekema@gmail.com   

- afdelingsvergadering: is op woensdag 21 februari a.s. Het bestuur hoopt dat er zich - nog voor de afdelingsvergadering - een paar leden aanmelden als bestuurslid. Tot u toe heeft er zich nog maar één lid aangemeld. Bel de huidige voorzitter Janneke Bakker (tel 542670) als we je naam/jullie namen kunnen noemen.

- jaarprogramma 2018: helaas is ook dit jaar een typefout in het jaarprogrammaboekje ontdekt en wel op bladzijde 7, workshop Kerststuk maken is niet op maandag 17 december zoals vermeld maar op dinsdag 18 december!

- dinnerclub: gaat op zondag 28 januari om 12.00 uur lekker eten bij Café Restaurant Onder de Linden; opgave bij Annie Kaput tel. 580054 of per email anniekaput@akdinfra.nl  

- museumclub: vrijdagmorgen 12 januari om 11.00 uur gaan de leden van de museumclub naar het Drents Museum voor de expositie “The American Dream – Realism. 1945-1965

- activiteiten en geplande reizen van/door PB Drenthe:  zie het ledenblad Vrouwen van Nu, 77e jaargang – december 2017 – nr 5.

- Vrouwen van Nu Vrouwenweekevent 2 maart 2018: De Vrouwen van Nu Vrouwenweek wordt op vrijdag 2 maart afgetrapt met het Vrouwenweekevent.

- Vrouwenweek 2 t/m 11 maart: Thema: Kleurrijk!

- nieuwsbrief februari 2018, nr. 02: komt eind januari in de mailbox of in de brievenbus.

-----------------------------------------------------------------