Contactdames

Belangrijk binnen de Vrouwen van Nu zijn de contactdames. Vorden heeft 17 contactdames die bij lief en leed een bezoekje brengen aan de leden en jaarlijks een huiskamerbijeenkomst organiseren om het afgelopen jaar met de leden te bespreken en eventuele suggesties te verzamelen zodat deze doorgegeven kunnen worden aan het bestuur. Coördinator is Jans Jimmink 

De vele activiteiten van de Vrouwen van Nu worden mogelijk gemaakt door de inzet van veel mensen. Van contactpersonen voor de interessegroepen tot contactvrouwen, van leden tot bestuursleden. Onze vereniging kan alleen maar goed gedijen als er mensen zijn die door hun betrokkenheid veel willen doen. Contacten onderhouden is van het grootste belang. Het bestuur wil iedereen de gelegenheid geven initiatieven daartoe te ontplooien en ideeën te realiseren.

De mailadressen en telefoonnummers van de contactdames staan achter de knop voor leden.