Verslagen

Hieronder staan de goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten van het landelijk bestuur, de goedgekeurde verslagen van de ledenraad en de concept verslagen van het PB/LB-overleg en het penningmeestersoverleg van het afgelopen jaar.

Ledenraad

Notitie Het functioneren van de ledenraad en haar afgevaardigden

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan 2024-2026

Landelijk bestuur

PB/LB

Penningmeestersoverleg

  • Verslag (concept) penningmeestersoverleg 05-04-2023
  • Verslag penningmeesteroverleg 06-04-2022
  • Verslag penningmeestersoverleg 07-04-2021