Handwerkgroep

Een keer in de twee weken komen de dames van de handwerkgroep op donderdagmorgen bij Klaasje Veenstra.