Borchuus
vrijwilligers gezocht
Contributie
2021
Ledenadministr.
aan- en afmelden lidmaatschap
Ziekencommissie
lief en leed
Website en PR
steeds wat te zien
Reiscommissie
samen gezellig uit
Koffiecommissie
2021
Kascommissie
jaarlijkse kascontrole
Kerstcommissie
samen Kerst vieren
Wagenbouw
optocht AOV
Culturele club
museum of tentoonstelling bezoeken
Agrarisch
contactlid