Borchuus
vrijwilligers gezocht
Contributie
2018
Ledenadministr.
aan- en afmelden lidmaatschap
Ziekencommissie
lief en leed
Website en PR
steeds wat te zien
Reiscommissie
samen gezellig uit
Koffiecommissie
2018
Kascommissie
jaarlijkse kascontrole
Kerstcommissie
samen Kerst vieren
Wagenbouw
optocht AOV
Cultureel
museum of tentoonstelling bezoeken
Agrarisch
contactlid
Plattelandsraad
Oude IJsselstreek