Reiscommissie

De reiscommissie bestaat uit de dames

Joke de Vlas tel. 432312 en Ietje Menger tel. 431727

De activiteiten worden na Corona weer hervat.