Bestuursleden

Bestuursleden:

Voorzitter: Ietje Menger, 0511-431727

Secretaris: Rose Jager, 06-14144124

rwjjager@gmail.com

Penningmeester/vicevoorzitter: Ymie Hooisma, 0511-431830

Bestuurslid uitnodigingen en programmaboekje: Joke de Vlas, 0511-432312

Bestuursassistente cursussen: Fokje Boersma, 06-22819920

Webmaster: Greetje Miedema.

 

Extra informatie