Jaarvergadering 2019

Ledenvergadering op 19 februari 2019 Vrouwen van Nu afd. Tynaarlo

 

De voorzitter heet ons allen welkom op de jaarvergadering en te gast is bij ons het smartlappenkoor “De Laatste Snik”

 

Diny leest het jaarverslag voor en wordt goedgekeurd. Aftredende commissieleden worden met een bloemetje vereerd.

De jubilarissen Gré Donkerbroek en Grietje Rademaker 25 jaar, Gonnie Frieman, Diny Haveman en Ina Mennega 40 jaar, Frederiek Meertens 50 jaar en Trijn Warners 60 jaar ; met een gesproken woord, oorkonde en cadeau worden zij in het zonnetje gezet.

 

Hennie Hummel wordt bestuurslid.

Voorzitter Alie Homan en penningmeester Diny Haveman zijn aftredend en niet herkiesbaar. Gezamenlijk nemen ze afscheid.

 

Het smartlappenkoor “De Laatste Snik” is een gemengd koor. De gezongen liedjes zijn zeer herkenbaar, en worden met veel enthousiasme vertolkt.  Muzikaal worden zij  begeleid door piano en accordeon. 

 

 

I.v.m. de privacy staan de foto's onder het kopje "voor leden"