Gespreksgroep avond

Elke laatste woensdagavond van de maand bespreken wij een door ons samen gekozen onderwerp.

Het doel is elkaars mening te horen, jouw eigen mening te beargumenteren en van commentaar te voorzien. Respectvol met elkaar omgaan en elkaar de ruimte gevenom een eigen mening te hebben, staat voorop. En aan het eind van de avond meer inzicht in een onderwerp doordat het vanuit allerlei kanten is belicht.

Mocht jij belangstelling hebben, laat het ons weten. 

Contact: Janie Kwikkers, e-mail: vvnu.twisk@gmail.com