Ziekencommissie

De ziekencommissie komt op bezoek na bericht aan het bestuur of leden van de commissie.

De ziekencommissie komt ook op bezoek bij ziekte of overlijden van een lid in het gezin.

De bezoeken vinden plaats in overleg en in samenwerking met het bestuur en contactpersoon.

Wilt u namen van leden die ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben doorgeven aan commissieleden of bestuur?

De namen van de commissieleden:

L Donker. buitengebied en zuid-kern tel: 257900  

D H Bosgraaf, noord-kern.  tel:  464718  

M Voerman, noord-kern.  tel:  462636  

F Schra, zuid-kern.  tel:  462886