Hobbyclub

De hobbyclub start begin oktober en we eindigen in april. Gezamenlijk bedenken we verschillende technieken en proberen deze uit. Het belangrijkste van deze middagen is gezellgheid. Eens in de vier weken komen we bij elkaar, s,middags van 13.00 uur tot 15.30 uur

Deze middagen staan onder begeleiding van:

Mevr Roelie Huisman  tel: 0522-442069                                   Mevr Gina Dekker        tel: 0522-463344                                 Mevr Djoke Bosgraaf tel 05822-464718

DE HOBBYCLUB IS GEWOON IN HET DIENSTENCENTRUM. EERSTE MIDDAG IS OP 17 OKTOVER 2022 AANVANG 13.00 UUR

WILLEN DE DAMES DIE NIET KUNNEN KOMEN ZICH EEN WEEK VOOR DE AFGESPROKEN DATUM AFMELDEN BIJ DE ORGANISATIE.

DIT IN VERBAND MET DE GEMAAKTE KOSTEN VOOR HET MATERIAAL WAT GEKOCHT MOET WORDEN!! 

BIJ DE DAMES DIE ZICH NIET HEBBEN AFGEMELD WORDEN DE KOSTEN IN REKENING GEBRACHT!!!!