Schrijven voor
Amnestie Internationaal
Cursussen
opera en kunst, ontmoetingsdagen
leesgroep 2
o.l.v. Sonja Hartog
klaverjassen
klaverjassen
Leesgroep
De leeskring
Musea groep
museum bezoeken
Filmclub
Informatie film-middagen