Leesgroep

In dit artikel vindt u informatie over de leeskring.

LEESKRING

Ook onze afdeling heeft een leeskring, één die al langer dan 20- jaar bestaat en ook al zolang staat onder leiding van Rietje Volkers. Ook een aantal lezeressen is al zo lang bij de groep.

Op dit moment bestaat de groep uit 10 dames die van september t/m mei om de zes weken bij elkaar komen om samen over het gelezen boek te praten.

Dit onder het genot van een kopje koffie steeds bij één van de leden thuis.Op dit moment is de groep compleet maar wilt u graag bij de lees-kring dan kunt u bellen met Adrie Mars telefoonnummer 0226- 351288 die u dan op een wachtlijst kan plaatsen.