leeskring 2

Bij de leesclub zoeken we om beurt een boek uit. Daarna bespreken we het. (1x per 6 weken)

Info bij Marianne Schokker