Turks koken
in Luttenberg
Themadag
Agrarische Commissie
Bloemschikken
Onder leiding bloemstuk maken
Wandeling
maandelijkse provinciale wandeling
Handwerkgroep
1 x per 2 weken