Commissie-
leden 2020
Kascommissie
Vrouwen van Nu '20/21
Koken
lekker
Breien
cursus
Feestcommissie
Vrouwen van Nu
Kaartclub
Jokeren/klaverjassen
Culturele
Commissie
Contact/zieken
commissie
Quilten
dinsdagmiddag
Literatuurgroep
vier boeken per seizoen
Zangkoor
Vrouwen van Nu
Werelddansen
donderdagmorgen
Beweegcommissie
Wandelen 2020
Reiscommissie
info reisjes in 2020 en foto's