Breiclub
Gezellige bijeenkomsten
Kaartclub
Jokeren
Klootschieten
Jaarlijkse ronde
Reiscommissie
Fietstochten
Tuinclub
Stukjes maken en tuinen bezoeken
Wandelen
Maandelijkse wandelingen in de provincie
Zangkoor
Samen zingen