Filmclub
Samen naar de film
Cultuur
Bezoek culturele activiteiten
Agrarisch cie
Interesse in de landbouw
Bezoekcommissie
Gaat op bezoek bij leden
Wandelclub
Wandel mee
Crea commissie
Thema-matig werken we aan een project
Leeskring
Lezen