bloemschikken

De Bloemschikgroep komt 6x per seizoen bij elkaar om o.l.v. Groei en Bloei docente Trees Koeken samen leuke bloemstukken te maken.

Kosten € 60,- voor 6 avonden (incl. koffie/thee, excl. materialen).

Op maandagen 25 sept. en 6 nov.,  op dinsdag 19 dec. (kerststuk), op maandag 19 febr., dinsdag 27 maart (paasstuk) en maandag 23 april 2018.

Locatie: Koutershof te Rijsbergen

Tijd: 19.30-21.30 uur.