Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

Beste handwerksters,

Allereerst hopen wij dat u allen deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangt.
We zitten in een vreemde tijd. Normaal gesproken vragen wij u om een opgave te doen voor de cursussen en workshops in het komende seizoen.
Nu is dit geheel anders. Het landelijk en provinciaal bestuur van de Vrouwen van Nu heeft haar leden dringend geadviseerd , geen bijeenkomsten in het najaar 2020 te organiseren. Uiteraard zullen wij ons hieraan houden en alle geplande activiteiten voor het najaar cancelen.
Jammer, we zijn enthousiast bezig met gezamenlijk handwerken en genieten van mooie dingen maken.
Misschien heeft u de afgelopen tijd dit wel in Uw eentje gedaan, zoals ik een Crazy Coronaquilt gemaakt, of de altijd aanwezige UFO’s of OMA’s eindelijk afgemaakt.
Als u daar nu doorheen bent, dan even het volgende. Wij willen proberen vanaf september, regelmatig een mail uit te doen gaan, waarin we een patroontje, pakketje o.i.d. aanbieden. Hopelijk kunt u hiermee dan wat inspiratie opdoen om die najaars maanden door te komen.
Tevens willen we u melden, dat op de gecancelde jaarvergadering van 21 April, officieel 2 nieuwe leden tot de handwerkcommissie zijn toegetreden.
Het zijn Riny van der Kolk en Hanneke Wienbelt. Deze laatste neemt het curusussecretariaat van mij, Alie Schakelaar over. Ik blijf wel als bestuurslid in de commissie.
Vanaf nu is Hanneke dus degene die over alle cursussen en workshops gaat. U ziet dus niet meer mijn naam onder de nieuwsbrieven staan.
We hopen dat u allen de komende tijd goed door zult komen en dat we elkaar in de toekomst snel weer kunnen ontmoeten op een Inspiratiedag, cursus of workshop.
Pas goed op Uzelf.

Met vriendelijke groet namens de handwerkcommissie Overijssel, Alie Schakelaar

Doelstelling:

Beoefenen en behouden van zoveel mogelijk vormen van textiele werkvormen, door middel van:
- basistechnieken leren
- handwerktechnieken thematisch uitwerken
- onderzoeken en stimuleren om bestaande handwerktechnieken in een nieuw/modern jasje te steken
- onderzoek doen naar vrije vormen van textiele werkvormen en dit aanmoedigen, waardoor leden de mogelijkheid krijgen zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen
- cursussen en exposities organiseren om de “buitenwereld” op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van textiele werkvormen.

Samenstelling commissie handwerken en textiele werkvormen:

Voorzitter/penningmeester:

Riet Otten, Raalte, 0572-381849

voorzitter.htwvvnov@gmail.com

Penningmeester.htwvvnov@gmail.com

Secretaris: vacant

Cursussecretaris:

 Alie Schakelaar,  Raalte, 0572-355084                             Handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Maar voor Workshops, Kantklosdag en Quiltdag kunt u  opgeven tot 2 weken voor de datum van deze activiteit.

Kosten van de cursussen, workshops, quiltdag en kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel met vermelding van uw naam, adres, betreffende cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten.
Info en opgave: 

Alie Schakelaar, 0572 35 50 84
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com