Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

Hier flyer Cursus aanbod 2020-2021

Opgeven voor de cursussen tot 1 september.

Flyer van de inspiratiedag, quiltdag en kerstinspiratiedag

Maar voor Workshops, Kantklosdag en Quiltdag kunt u  opgeven tot 2 weken voor de datum van deze activiteit.
Kosten van de cursussen, workshops, quiltdag en kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel met vermelding van uw naam, adres, betreffende cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten.
Info en opgave:

Alie Schakelaar, 0572 35 50 84
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Doelstelling:
Beoefenen en behouden van zoveel mogelijk vormen van textiele werkvormen, door middel van:
- basistechnieken leren
- handwerktechnieken thematisch uitwerken
- onderzoeken en stimuleren om bestaande handwerktechnieken in een nieuw/modern jasje te steken
- onderzoek doen naar vrije vormen van textiele werkvormen en dit aanmoedigen, waardoor leden de mogelijkheid krijgen zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen
- cursussen en exposities organiseren om de “buitenwereld” op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van textiele werkvormen.

Samenstelling commissie handwerken en textiele werkvormen:

Voorzitter/penningmeester:

Riet Otten, Raalte, 0572-381849

voorzitter.htwvvnov@gmail.com

Penningmeester.htwvvnov@gmail.com

Secretaris: vacant

Cursussecretaris:

 Alie Schakelaar,  Raalte, 0572-355084                             Handwerkcommissie.overijssel@gmail.com