Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

Cursusaanbod 2018

Handwerkbeurs Zwolle

60ste Handwerk tentoonstelling

Opgeven voor de cursussen tot 15 september 2018.
Maar voor Workshops, Kantklosdag en Quiltdag kunt u  opgeven tot 2 weken voor de datum van deze activiteit.
Kosten van de cursussen, workshops, quiltdag en kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel met vermelding van uw naam, adres, betreffende cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten.
Info en opgave:

Alie Schakelaar, 0572 35 50 84
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Doelstelling:
Beoefenen en behouden van zoveel mogelijk vormen van textiele werkvormen, door middel van:
- basistechnieken leren
- handwerktechnieken thematisch uitwerken
- onderzoeken en stimuleren om bestaande handwerktechnieken in een nieuw/modern jasje te steken
- onderzoek doen naar vrije vormen van textiele werkvormen en dit aanmoedigen, waardoor leden de mogelijkheid krijgen zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen
- cursussen en exposities organiseren om de “buitenwereld” op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van textiele werkvormen.

Samenstelling commissie handwerken en textiele werkvormen:

voorzitter
H.(Hilly) Wemmenhove
0548-619163
vz.handwerkcommissie.ov@gmail.com

secretaris
M.(Mini) Tempelman-Zandjans
0547-361500
secretaris.htwvvnov@gmail.com

penningmeester
M.(Mientje) Huzen-Stegeman

0548-362287
penn.handwerkcommissie.ov@gmail.com

cursussecretaris
A.(Alie) Schakelaar

0572-355084
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

notulist
K.M.J.(Karla) de Graaf-Ordelman

0570-650082
karladegraaf@home.nl

algemeen bestuurslid en PR koffer
R.(Riet) Otten

0572-381849
otten-lokate@zonnet.nl

algemeen bestuurslid
T. (Trees) Schiphorst

0570-635560
harrytrees@kpnmail.nl