Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

Inspiratiedag 

Flyer Handwerkcursussen binnen

Flyer Handwerkcursussen buiten

Artikel in de Krant Tubantia 28 mmrt 2019

Opgeven voor de cursussen tot 15 september 2018.
Maar voor Workshops, Kantklosdag en Quiltdag kunt u  opgeven tot 2 weken voor de datum van deze activiteit.
Kosten van de cursussen, workshops, quiltdag en kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel met vermelding van uw naam, adres, betreffende cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten.
Info en opgave:

Alie Schakelaar, 0572 35 50 84
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Doelstelling:
Beoefenen en behouden van zoveel mogelijk vormen van textiele werkvormen, door middel van:
- basistechnieken leren
- handwerktechnieken thematisch uitwerken
- onderzoeken en stimuleren om bestaande handwerktechnieken in een nieuw/modern jasje te steken
- onderzoek doen naar vrije vormen van textiele werkvormen en dit aanmoedigen, waardoor leden de mogelijkheid krijgen zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen
- cursussen en exposities organiseren om de “buitenwereld” op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van textiele werkvormen.

Samenstelling commissie handwerken en textiele werkvormen:

voorzitter
H.(Hilly) Wemmenhove
0548-619163
vz.handwerkcommissie.ov@gmail.com

secretaris
M.(Mini) Tempelman-Zandjans
0547-361500
secretaris.htwvvnov@gmail.com

penningmeester
M.(Mientje) Huzen-Stegeman

0548-362287
penn.handwerkcommissie.ov@gmail.com

cursussecretaris
A.(Alie) Schakelaar

0572-355084
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

notulist
K.M.J.(Karla) de Graaf-Ordelman

0570-650082
karladegraaf@home.nl

algemeen bestuurslid en PR koffer
R.(Riet) Otten

0572-381849
otten-lokate@zonnet.nl

algemeen bestuurslid
T. (Trees) Schiphorst

0570-635560
harrytrees@kpnmail.nl