Agrarische Commissie

Agrarische excursie op 5 april
 

Doelstelling:

De Agrarische Commissie bevordert het inzicht van vrouwen met betrekking tot hun leefomstandigheden, zodat zij gestimuleerd worden tot het maken van keuzes. Daardoor zijn zij nog beter in staat hun eigen belangen te behartigen.
Om dit te bereiken werkt de commissie samen met de contactpersonen in de afdelingen en externe organisaties.

Activiteiten:
- De contactpersonenmorgen wordt elk jaar in januari gehouden en is bedoeld voor contact personen die in de agrarische commissie van de afdelingen zitting hebben. Daarnaast worden ook de afdelingen uitgenodigd die geen agrarische commissie hebben.
- In de maand april wordt de Provinciale Agrarische Excursie georganiseerd door één of meerdere afdelingen. Deze drie dagen is bedoeld voor alle leden in de provincie.
- De Themadag wordt elk jaar in november gehouden en is voor alleleden in Overijssel.

Samenstelling:

Voorzitter
A.( Arnita ) van der Weerd-Koldewee
06 2748 4287
voorziter.acvvnov@gmail.com

Secretaris
J.( Jannie ) van Hell-Alberts
06 2227 9309
secretaris.acvvnov@gmail.com

Penningmeester
M.( Margje) Doze-Schoonvelde
0521 361 591 of 06 2341 3354
penningmeester.acvvnov@gmail.com

Notulist en 2de Penningmeester
G.( Gerda ) van Est
0523 658 259 of 06 2443 1770
gerdavanest@outlook.com

Algemeen lid
A.( Albertha ) Snellink-Wesselink
0547 361 420 of 06 122 1030
snellinkmarkelo@outlook.com

Bankrekeningnummer: NL69 RABO 0129 630 195