Agrarische Commissie

Themadag 17 november in Markelo!

Opgave voor 1 november bij:
Margje Doze-Schoonvelde
penningmeester.acvvnov@gmail.com

Kosten leden van Vrouwen van Nu € 32,50

Niet leden betalen € 38,00
Dit is inclusief koffie/thee en lunch
Diëten graag vooraf doorgeven bij opgave

Afmelden tot uiterlijk 8 november
Bij annulering wordt 10% van het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.

Graag aanmelden per afdeling via agrarisch contactpersoon of secretaris afdeling.
Kosten dienen uiterlijk 8 november betaald te zijn.
Bankrekeningnummer:
- NL69 RABO 0129 630 195
- onder vermelding van afdeling
- t.n.v. Agrarische Commissie Vrouwen van Nu Overijssel                                        

            Deelname op eigen risico!

 

Bankrekeningnummer:
NL69 RABO 0129 630 195