Vacature landelijk bestuur

Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenvereniging van Nederland, heeft met ingang van november 2023 een

vacature in het landelijk bestuur

4 – 6 uur per week

Vrouwen van Nu is met 25.000 leden en 355 lokale afdelingen een belangrijk sociaal netwerk voor haar leden en een krachtige bundeling van het stemgeluid van vrouwen in de samenleving. Haar missie luidt: ‘Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken’.

De vereniging heeft een geschiedenis van 92 jaar waarin ze in wisselende maatschappelijke contexten altijd heeft meebewogen met de wensen en behoeften van de tijd. Zodoende stond en staat Vrouwen van Nu midden in de samenleving.

We zijn actief in de directe leefomgeving, op landelijk niveau en mondiaal. Ons doel is bereikt als ieders talent wordt benut in de samenleving en als diversiteit als een meerwaarde wordt gezien. Elkaar ontmoeten blijft daarnaast een kernfunctie van de vereniging.

Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de vereniging. Daarin wordt het bestuur ondersteund door het landelijk bureau, een team van betaalde professionals. Het bestuur wordt gevormd door vijf (leden)vrijwilligers en komt circa 9 keer per jaar bijeen op het landelijk bureau in Den Haag of via videobellen.

Met ingang van november 2023 is één van de vijf bestuurszetels vacant. Ben jij een doortastende, representatieve vrouw die samen met haar collega’s van het Landelijk Bestuur en met het team van het landelijk bureau de vereniging mee kan nemen in de veranderingen waar de vereniging voor staat? Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende  functie? Dan is het Landelijk Bestuur op zoek naar jou.

 Taken landelijk bestuur:

 • besturen van de vereniging
 • beleidsontwikkeling en – uitvoering (i.s.m. het team van het landelijk bureau)
 • beheren van het vermogen
 • vertegenwoordigen van de organisatie intern en extern
 • opstellen jaarplannen en begroting (i.s.m. het team van het landelijk bureau)
 • werkgeversrol landelijk bureau
 • contact onderhouden met provinciale besturen

Gevraagd:

 • HBO denkniveau
 • affiniteit met vrouwen- en gender thema’s
 • goede communicatieve vaardigheden
 • betrokkenheid én bestuurlijke afstand; sturen op hoofdlijnen
 • bereidheid om leden in het land te bezoeken
 • positief kritische instelling
 • verbindend vermogen
 • samenwerker die besluiten durft te nemen
 • open houding tegenover (organisatie)verandering en vernieuwing

Ervaring met werken met vrijwilligers is een pre.

De voorkeur gaat uit naar een vrouw van nu, die als lid de vereniging van ‘binnenuit’ kent.

Wat Vrouwen van Nu biedt:

 • ervaring opdoen met besturen
 • interessante contacten met andere nationale en internationale (vrouwen) netwerken
 • een podium om een bijdrage te leveren aan vrouwenemancipatie
 • een prettig sociaal netwerk
 • actuele kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die voor vrouwen relevant zijn

Vergoeding

Het Landelijk Bestuur bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld en een reis- en onkostenvergoeding. 

Sollicitatie:

Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar Vrouwen van Nu, Loire 198 2491 AM Den Haag onder vermelding van ‘sollicitatie LB’. Of mail naar bureau@vrouwenvannu.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Reineke van Wouwe, voorzitter Landelijk Bestuur (T: 070 324 44 29).