Hier begint de zee

Met deze waarschuwende tekst wil Vrouwen van Nu mensen er (extra) van bewust maken dat (plastic) afval niet op de straat thuishoort. Want afval dat rondslingert op straat of in de natuur kan door wind of regenwater via slootjes, kanalen en rivieren in zee terecht komen. Ook via putten (kolken) die via het riool veelal in open verbinding staan met open water komt afval uiteindelijk in zee terecht.

Vooral het plastic afval is erg schadelijk, omdat plastic nooit verdwijnt. Het breekt af in hele kleine stukjes, tot microplastic en zelfs tot nano-plastic. Het plastic komt via de waterkringloop in druppels en wind weer in zee en op land terecht. Dieren denken dat de kleine stukjes voedsel zijn en eten het op. Microplastics zijn een bedreiging voor het milieu, de biodiversiteit, onze voedselketen en versnelt de klimaatverandering.

Superbelangrijk dus om afval niet op straat of het milieu terecht te laten komen. Daarom heeft Vrouwen van Nu als afsluiting van het provinciale project Plastic en ik? het initiatief genomen om op verschillende gemeentes in Noord-Brabant een stoeptegel te laten plaatsen door de plaatselijke gemeente met de tekst ‘Hier begint de zee. Niets ingooien a.u.b.’. Als het Plastic en ik? project in het najaar landelijk wordt opgepakt, wordt ook bekeken of dit initiatief landelijk verder wordt uitgerold.

De eerste Vrouwen van Nu-tegel wordt op 16 september 2023 gelegd op World Cleanup Day in de Gemeente Moerdijk door de werkgroep Plastic en ik? Ook door EndPlasticSoup zijn er op verschillende plaatsen tegels van Hier begint  de zee gelegd.