Gesprek over voedsel op tafel

Geen enkel onderwerp gaat vaker over de tong aan tafel dan voedsel. Letterlijk en figuurlijk is ons eten en drinken gespreksonderwerp nummer één op verjaardagen, feesten en activiteiten. Daarom heeft Vrouwen van NU samen met boerinnen van LTO Vrouw & Bedrijf vorig jaar een Landelijk Voedsel Platform op touw gezet. Dat platform geeft vrouwen een voorstrekkersrol in het stimuleren van open gesprekken over waarden en verhalen achter ons voedsel. Smaken verschillen. En voedsel verbindt.

In de maandelijkse nieuwsbrief en op de website leggen we maandelijks een actueel voedselgesprek op tafel. Leden kunnen kort hun mening peilen. En diepere kennis en inzichten delen door te mailen. Zo stimuleren we een open gesprek over voedsel op ons bord, in de supermarkt, in de fabriek en op de boerderij. Dat doen we samen met boerenverenigingen ZLTO en LTO Noord. Boerinnen vertellen graag hun eerlijke en echte verhaal over voedsel om een beter beeld te krijgen wat er op ons bord ligt. Ontmoet boeren en boerinnen op deze website: https://www.dichterbijdeboerderij.nl/op-het-erf/ontmoet-de-boerin/.

Voedselonderwijs
Deze maand ligt voedselonderwijs midden op tafel. De afgelopen weken stonden de kranten vol van gratis schoolmaaltijden, frisse buitenlessen en moestuinacties. In het Nationaal Preventieakkoord is er een speciale plek ingeruimd voor voedselonderwijs, naar voorbeeld van Engeland, Frankrijk en België. Wat vind jij de beste maatregel voor voedselonderwijs in Nederland? Welke maatregel zou wat jou betreft morgen meteen in heel Nederland ingevoerd moeten worden?

 

   • Schoolmaaltijd (melk, fruit, etc.)
   • Schoolmoestuin
   • Boerderijles / kookles
   • Lesmateriaal
   • Voorlichting (via media)

Natuurlijk is dit slechts een keuze uit top-5 maatregelen. Meer kennis en inzicht over het onderwerp voedselonderwijs is altijd welkom. Mail naar: redactie@dichterbijdeboerderij.nl

Landelijk Voedsel Platform
Vrouwen van Nu heeft i.s.m. met LTO Vrouw & Bedrijf het initiatief genomen tot een platform. Het doel van dit initiatief is om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen door met elkaar het gesprek aan te gaan over wat is goed voedsel en wat komt daarbij kijken.

Met de informatie die is verzameld over de productie van voedsel is er een toolkit samengesteld, om een afdelingsbijeenkomst te organiseren. In de toolkit is een pubquiz opgenomen, het themamagazine over voedsel en een basis persbericht om lokale pers te benaderen. Deze toolkit is inmiddels 130 keer gedownload door lokale afdelingen.

Ook kan een afdeling een boerin uitnodigen, opgeleid door de LTO Academie, die in overleg met de afdeling vertellen over de productie van voedsel in de praktijk. Vrouwen van NU-afdelingen hebben daar inmiddels 55 keer gebruik van gemaakt. Afdeling die nog geen toolkit hebben aangevraagd of een boerin willen uitnodigen voor een gespreksavond kunnen dat doen via de website: https://vrouwenvannu.nl/aanbod/toolkit-landelijk-voedsel-platform/.