Commissie

Taakverdeling en commissies

Vele handen maken licht werk. Zo zijn er heel wat vrouwen actief bezig en kunt u bij hen terecht als u interesse heeft om mee te doen.

 


Redactie

Advertenties
S. Antonisse-Dijkman

0182-374158

T. Buitelaar-de Ruijter

 

 

0182-374717

 

Distributie van de boekjes

G. de Lange-v.d. Weijden

 

0182-374333

 

Werkgroep Ouderenmiddag

A. Dol-de Leeuw

 

0182-372632

R. Hoogendoorn

0182-883335

 

L. den Ouden

 

0182-372223

M. Pieterse-Palsgraaf

 

0182-372938

 

Braderiecommissie

J. Klijn-Arens

 

0182-372615

B. van Meeteren-de Wilde

 

0182-375049

D. Spekman-Slobbe

 

0182-372820

 

Reiscommissie

N. de Bruin

 

0182-374398

R. Tettelaar

 

0182-373792


Contactdames die per wijk de convocaties rondbrengen

S. Antonisse-Dijkman

 

0182-374158

J. Bos-v.d. Heuvel

 

0182-378402

L. Heikoop

 

0182-373857

A. Hoogendoorn-Groenendijk

 

0182-379262

G. de Lange-v.d. Weijden

 

0182-374333

G.M. Mudde-Agten

 

0182-374705

H. Sluyter

 

0182-374096

A. Stolk-de Jong

 

0180-632026

G. Stormbroek-Boere

 

0182-374165

J. van Uunen-Hoogendoorn

 

0182-373409

 

 

 

 

 

 

Inloopmaandagmiddag

De inloopmiddag begint weer op maandag
7 oktober 2019 in het Duivenlokaal. De kosten zijn € 2,50 per middag voor thee of koffie met iets erbij.

Leeskring
8 dames komen maandelijks bij elkaar om te praten over een gelezen boek of een gedeelte daarvan. Het zijn leerzame, levendige en gezellige ochtenden.

Voor informatie kunt u bellen naar Adrie Harteveld, tel. 0182-373491. 

 

Fietsclub

Elke dinsdagmorgen fietsen we een route van ongeveer 30 km in de omgeving van Moordrecht. Onderweg maken we een koffiestop. Elke laatste dinsdag van de maand fietsen we een hele dag ongeveer 50 á 55 km. We nemen dan wel een lunchpakketje mee. We starten altijd om 9.30 uur bij “’t Hoekje”/brug over de Ringvaart.

Ria en Gonny


Tuinclub

We beginnen ± april met een programma met o.a. tuinen bezichtigen en plantjes ruilen.
Heeft u interesse dan kunt u bellen naar Ada Dol, tel. 0182-372632 of Letty Stolk, tel. 0180-630226.

Film/Theater

Er waren vele leuke en enthousiaste reacties het afgelopen jaar en Gees Stormbroek kijkt voor ons alweer naar een leuke film of voorstelling. Heeft ze iets voor ons gevonden dan laat ze ons dat op de maandelijkse avond weten.

 

 

Extra informatie