Dansen

Onder leiding van Leny Visser wordt twee keer in de maand op dinsdagavond gedanst. In dorpshuis “De Linde” van 19.00 tot 21.00 uur.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Marrie Wamsteker, wamsteker.sterk@kpnplanet.nl