Handwerken

Handwerkinspiratiedag 2019

Wanneer: woensdag 11 september 2019

Waar: Holten

Kosten € 22,50 (incl. koffie/thee) overmaken op Bankrek. nr. NL70RABO0328544876 van Comm. Handerken Overijssel

Opgave per e-mail handwerkcommissie.overijssel@gmail.com voor 1 sept

 

flyer handwertentoonstelling 2019

 

Om persoonlijke redenen is Gerrie Bargeman met ingang van 2019 gestopt met de handwerkgroep. Het bestuur zoekt nog iemand die dit van haar over zou willen nemen.Kent u iemand, geef dit dan door aan ons

 

 

 

 

Info Miny Tempelman Tel. 361500                              Info: Gerrie Bargeman, Bergweg 20A                     tel.  363534