Commissie Lief en Leed

Deze commissieleden verzorgen gevraagd en ongevraagd een attentie bij ziekte en jubilea een en ander in overleg met de desbetreffende contactvrouw.  Daarbij is de commissie afhankelijk van de meldingen van buurtgenoten of andere leden. Motto: beter een berichtje teveel, dan geen bericht.

Noordelijk van Goorseweg/Grotestraat/Holterweg:

Johanna Pongers, telefoon 0547-361977

 Zuidelijk van Goorseweg/Grotestraat/Holterweg:

Matty Sligman   telefoon 0547-361921