Breicafé

Iedere laatste dinsdagochtend van de maand komt een groep leden bijeen om samen te breien voor het goede doel. Op dit moment wordt er gebreid voor Roemenië, het vaderland van mevrouw Angelica Jongsma. Zij zorgt persoonlijk dat de goederen daar aankomen en uitgedeeld worden.

Informatie is te verkrijgen bij:

  • Sijke de Jong, telefoon 0513 -571420, of 
  • Trienke Postma, telefoon 0513 - 466 265.