Breicafé

Iedere laatste dinsdagochtend van de maand komt een groep leden bijeen om samen te breien voor het goede doel. 

Informatie is te verkrijgen bij:

  • Sijke de Jong, telefoon 0513 -571420, of 
  • Trienke Postma, telefoon 0513 - 466 265.