Lidmaatschappen

De circa 29.000 leden en zo’n 395 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt aansluiten. Je bent van harte welkom.

Contributie

Het verenigingslidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag is daarom ook verschuldigd per kalenderjaar en niet naar rato van het aantal maanden dat men in het eerste lidmaatschapsjaar lid is.

Afdelingslidmaatschap– Contributie 2022 €55,50

Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Landelijk Lidmaatschap - Contributie 2022 €55,50

Is er geen afdeling in de buurt actief of wil je je liever niet bij een afdeling aansluiten dan is een landelijk lidmaatschap iets voor jou. Je kunt deelnemen aan de activiteiten die landelijk en binnen de provincie worden ondernomen en aangeboden en ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Afhankelijk van de wijze van organisatie zijn er ook mogelijkheden voor deelname aan lokale activiteiten van Vrouwen van Nu. Altijd na aanmelding en meestal tegen een bijbetaling. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Netwerklidmaatschap

Naast provinciale en lokale afdelingen zijn bij Vrouwen van Nu netwerken actief. Deze organisatievorm sluit aan bij een eigentijdse behoefte aan enerzijds minder besturen, minder procedures en regels en anderzijds meer spreiden van verantwoordelijkheid en inspanning bij het organiseren van activiteiten. Meer informatie over netwerken vind je op de website. Voor netwerklidmaatschap kun je hier klikken.

Donateurschap

Je steunt de vereniging en haar missie met een jaarlijkse bijdrage van €19,95. Hiervoor ontvang je vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Als betrokkene bij de vereniging word je uitgenodigd voor bijzondere landelijke bijeenkomsten. Het reguliere programma valt hier niet onder.

Opzeggen

Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Afmelden moet – schriftelijk (of via e-mail) - gebeuren vóór 1 november van het lopende jaar. Ben je lid bij een afdeling, meld je dan af bij de eigen afdeling. Doe dit liefst zo vroeg mogelijk, zodat de afdeling de afmelding ook tijdig en vóór 1 november kan verwerken. Afmeldingen van leden worden door de centrale ledenadministratie in Den Haag niet verwerkt. Ben je landelijk lid of donateur, meld je dan af bij de centrale ledenadministratie in Den Haag via ledenadministratie@vrouwenvannu.nl.

Let op: Opzeggingen die op of na 1 november worden ontvangen, gaan pas een kalenderjaar later in. Je bent in dat geval de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd; je ontvangt het gehele jaar het magazine Vrouwen van Nu en de ledenpas; en kunt nog het hele jaar profiteren van alle acties en voordelen die lidmaatschap biedt.