Beschermvrouw

Vrouwen van Nu heeft een goede band met het Koninklijk Huis. Sinds 2005 is H.K.H. Prinses Beatrix beschermvrouw van onze vereniging. Zij volgde haar moeder, Koningin Juliana, op, die vanaf 14 oktober 1955 beschermvrouw was. Na de troonswisseling in 2013 heeft het Koninklijk Huis in januari 2014 bevestigd dat de prinses haar erefunctie als beschermvrouw voortzet. In de bijlage leest u de brief die wij ontvingen.