Activiteiten

Leeskring

Ongeveer één keer per 6 weken komt men bijeen om een gelezen boek te bespreken. We hebben 2 leeskringen. De kosten zijn €18,00 per jaar. Contactpersoon voor de beide leeskringen is Tineke Visser, tel. (075)6285592.

Fiets-en Wandelclub

Een keer per maand willen we het gehele jaar wandelen en van april t/m september gaan fietsen. De dag, tijd en plaats van vertrek wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Inl. De  Mastenbroek, tel. (075)6212677.

Schildersclub

Op maandag komen een aantal dames bij elkaar in de Durghorst om samen te tekenen en te schilderen. Inl. bij Coba Siekerman, tel. (075)6284933.

Workshop

Dit seizoen is het weer de bedoeling om enkele workshops te houden. Tonia Dam geeft weer cursussen kaarten maken, tel.(075)6228181.

Bridgeclub

In de wintermaanden wordt 1 keer per maand gebridged. Inl. bij Willy Kersten, (075)6286259.

Klaverjassen

In 2015 is een klaverjasgroepje gevormd. Als er nog meer dames zijn die interesse hebben in klaverjassen belt u dan voor inlichtingen naar Cobie Wiltenburg, tel 6210926.